Noordzee Adviesraad brengt Biodiversiteit advies uit

In de Noordzee Adviesraad (NSAC) vergadering hield Marius Vasčĕga, de Kabinetschef van de EU Commissaris, een interessante speech. Hij maakte duidelijk dat er een steeds groter gewicht gegeven wordt aan milieubeleid. In dat kader noemde hij de EU Green Deal en andere strategieën vanuit Europa, tegelijk kwam de NSAC met een advies over biodiversiteit.

Dat milieuaspecten in beleid dominanter worden is al lange tijd duidelijk. Er worden veel beleidsdocumenten geproduceerd over hernieuwbare energie: Fit for 55 over uitstoot van broeikasgassen, Farm to Fork over voedselproductie en de Biodiversiteitsstrategie. Het is aan de NSAC om die onderwerpen te bespreken en daarover te adviseren, gezamenlijke adviezen van visserij en NGO’s.

In het uitvoerend comité voorafgaand aan de algemene vergadering werd het advies over de Biodiversiteitsstrategie vastgesteld. Een advies waar alle leden van de AC zich in konden herkennen. Om zover te komen is veel vergaderd, wat zeker in COVID-tijd niet makkelijk was.

Het advies (zie de NSAC website) geeft onder andere aan dat er in het visserijbeleid meer rekening gehouden moet worden met de gevolgen van klimaatverandering, dat er regionaal passend beleid moet worden gemaakt (de Middellandse Zee is de Noordzee niet en andersom), dat de discussie over bodem beroerende visserij heel genuanceerd aangepakt mag worden, er is geen ‘goed’ of ‘fout’, dat is afhankelijk van het type tuig en de beviste bodem.

Ook adviseert NSAC om in niet eenzijdig op basis van veronderstellingen gebieden te sluiten voor natuurbescherming. De EU Biodiversiteitsstrategie zal de komende periode een bepalende beleidsfactor zijn en daarom komt dit NSAC advies op het juiste moment.