Duitse N2000 plannen direct gevaar voor Nederlandse vissers

Al eerder schreven we over de desastreuze plannen van de Duitse overheid om de visgronden in het gebied Sylt te sluiten voor alle vormen van bodemvisserij, inclusief de garnalenvisserij. Vanuit VisNed hebben we intensief contact met de Deense en Duitse collega's hierover en we hebben LNV van onderbouwing voorzien, afkomstig van de bij ons aangesloten producentenorganisaties.

Een heel groot deel van de garnalenvissers vist niet alleen voor de Nederlandse kust, maar kent een seizoensgebonden migratie met de garnalen mee. De visgronden in de Sylt zijn belangrijke visgronden in de winterperiode, hoewel er ook bedrijven zijn die meer dan de helft van het jaar, laat staan bijna het hele jaar in de Sylt actief zijn. 

Duitsland werkt aan Natura2000 plannen, die voor alle vissers (ook hun eigen vissers) het einde kunnen betekenen van hun bedrijf. Een groot deel van de vloot haalt een deel van de verdiensten uit het gebied, wanneer dat wegvalt wordt de financiele situatie van deze bedrijven instabiel, laat staan onmogelijk. VisNed heeft, na gesprek, ook het standpunt schriftelijk onderbouwd richting het Ministerie van LNV. 

Volgende week vergaderen de Noordzeelidstaten in de z.g. ‘Scheveningen groep” en daar staan de Duitse plannen op de agenda. De sector heeft aan LNV gevraagd in geen geval in te stemmen met de Duitse plannen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw PO.