Extra uitrol Wind op Zee tot 2030

In het afgelopen jaar is in het Noordzeeoverleg gesproken over de verdere uitrol en is gezocht naar extra gebieden. Op aandringen van een meerderheid in de sector nam de visserij aan dat overleg niet deel. In een Webinar werd vorige week aan een grote groep mensen uitleg gegeven over de uitkomsten van de beraadslagingen. Tot 2030 zijn er plannen om 10 Gigawatt aan windparken te bouwen op locaties die zijn voorzien bewesten Den Helder en Texel,

Er is breed draagvlak in de Nederlandse politiek om te komen tot een versnelling van de uitrol van Wind op Zee. De alarmerende rapportages over klimaatverandering zijn daar debet aan.

In de zoektocht naar gebied is het hele zeegebied van Nederland bekeken. Voor de periode tot 2030 is de keuze gemaakt om vier gebieden bewesten Texel in procedure te nemen, net als een gebied boven Groningen. Twee gebieden die eerder op de nominatie stonden, maar die voor de ‘West vissers’ erg nadelig zouden uit pakken zijn terug getrokken.

In een Webinar kwamen kaarten aan de orde waarover binnenkort kabinetsbesluiten worden genomen. Dan start ook de inspraakprocedure en worden de kaarten breed gedeeld. 

De discussies die nu lopen gaan nadrukkelijk over zoekgebieden. Als deze zoekgebieden definitief vastgesteld worden, volgen plannen voor zogeheten ‘kavels’; de specifieke plekken voor de turbines.

De plannen omvatten 10 Gigawatt, dat is ongeveer zes keer de capaciteit van de vier parken Borssele. De turbines worden overigens steeds groter, met een rotordiameter die gaat oplopen van 220 meter nu naar 250 meter in 2030.

De komende jaren zullen er veel mogelijkheden zijn om zienswijzen op deze ontwikkelingen in te dienen. Het Webinar straalde echter van de zijde van de overheid veel vastberadenheid uit.