Webinar natuurontwikkeling in de blauwe economie

Op 11 februari jl. organiseerde RVO vanuit de 'Community of Practice' een Webinar over natuurontwikkeling in de blauwe economie. De Webinar was met name gericht op natuurvriendelijker bouwen van nieuwe constructies, zoals windmolens, door rekening te houden met ontwerp van zowel locaties als de bouwwerken zelf. 

Het is mooi meegenomen als er bij het ontwerp van menselijke ingrepen wordt nagedacht over of het mogelijk is om op zo'n manier te werken dat de onderwaternatuur makkelijker herstelt of dat je extra functies kan toevoegen aan nieuwe constructies.

Zo zijn er in het verleden testen geweest met zandwinning en of er verschil is in natuurherstel naargelang de manier waarop de gebruikte zandwinput wordt achtergelaten.

Als je bij kan dragen aan een sneller herstel van de dier- en wierpopulaties is er weinig reden om dat niet te doen, maar... de winst staat vaak niet in verhouding tot het verlies. 

Een fundering waar vissen in kunnen schuilen is leuk, maar is geen oplossing voor schade die veroorzaakt wordt door bouwprojecten of toegenomen drukte. En in het enthousiasme van pilots schuilt het gevaar de realiteit uit het oog te verliezen.

Wat ons meer en meer zorgen baart is de hoeveelheid adviesbureaus, start-ups, natuurorganisaties en onderzoeksinstituten die zich bezig houden met projecten die niet gebaseerd zijn op een reëel verdienmodel.

VisNed ziet veel ideeën die bestaan bij de gratie van belastinggeld, waarvan zeewierkweek voor ons toch wel het voorbeeld is van een tak van sport die commercieel niet van de grond komt. Een 'start-up' die maar niet wil starten zonder subsidie. 

In dit netwerk van projectontwikkelaars die vooral leven van experimentele geldstromen, gaat de discussie al snel niet meer over de werkelijke situatie op zee maar over de wenselijke situatie en hoe daar te komen op basis van een denkbeeld over de realiteit.

Zo wordt natuurinclusief bouwen in plaats van een 'geinigheidje wat je vooral moet doen', al snel opgevoerd als oplossing voor de biodiversiteit, terwijl niemand zich nog afvraagt wat dan het probleem is en of je het probleem oplost met een paal met gaatjes erin.

Deze cirkel van mensen die vooral leven voor het experiment is een bubbel die een keer ploft, en dan is de vraag wat er nog over is van de sectoren die wel opereren op een markt met echte producten.