Onderhandelaarsakkoord Noordzeeoverleg

Op maandag 10 februari 2020 hebben de rijksoverheid, de energiesector, de visserij, de natuurorganisaties en de brancheorganisatie van zeehavens in het Noordzeeoverleg overeenstemming bereikt over een onderhandelaarsakkoord.

Vanuit de visserijsector zitten VisNed en de Nederlandse Vissersbond aan tafel bij het Noordzeeoverleg. Zij zitten daar namens de 11 zogeheten ‘visiepartners’. Dat zijn PO Delta Zuid, PO Texel, PO Urk, PO Wieringen, PO West, de Nederlandse Vissersbond, de Garnalenvissersbond, PO RVZ, Vereniging NetVISwerk, Vissersverenigingen Ons Belang en Hulp in Nood.

Het onderhandelaarsakkoord is het resultaat van onderhandelingen tussen de ministeries van IenW, EZK, en LNV; de energiesector: NWEA, NOGEPA, EBN, TenneT; de NGO’s: Stichting de Noordzee, WNF, Greenpeace, Natuur en Milieu, Vogelbescherming Nederland en de brancheorganisatie Zeehavens. Met dit onderhandelaarsakkoord gaan alle partijen terug naar hun achterbannen. Tot en met 31 maart 2020 hebben alle betrokken partijen de mogelijkheid om het onderhandelaarsakkoord te bespreken met hun leden.

De leden vissers zullen op korte termijn op de hoogte worden gesteld van hoe deze consultatie zal plaatsvinden. Het hangt uiteindelijk van de leden af of er wel of geen definitief Noordzeeakkoord komt. Die discussie zal moeten plaatsvinden op basis van zo veel mogelijk feiten en een goed geïnformeerd gesprek.
Het onderhandelaarsakkoord is te downloaden op de website van OFL.

Zie voor meer informatie onze VisNed pagina over Wind op Zee.