Scheepvaart Adviesgroep kijkt naar uitrol wind op zee

In de Scheepvaart Adviesgroep (SAN) komt een grote groep van maritiem specialisten die actief zijn op de Noordzee bij elkaar. Ook VisNed neemt hieraan deel. Vorige week spraken we over de grote gevolgen van de uitrol van Wind op Zee. Noordzee breed, niet alleen in het Nederlandse deel. In elke vergadering wordt duidelijk dat de ruimte om vrij te vissen tot 2030 in rap tempo zal afnemen.

Er waren presentaties van Rijkswaterstaat over zoekgebieden voor windparken en nieuwe scheepvaartroutes richting Esbjerg en de Noordkaap. Dat betekent nog meer verkeersscheidingsstelsels die veel ruimte claimen. Ook de extra offshore wind ambities tot 2030, bovenop de plannen die wel al kennen, kwamen aan bod.

Daarvoor wordt gekeken naar gebieden voor de Hollandse Kust waarover in het Noordzeeakkoord afspraken zijn gemaakt. Het alternatief wat vanuit de visserij is aangedragen, een gebied in de Scholbox benoordwesten Texel, is in het akkoord opgenomen.  In het Noordzeeoverleg wordt binnenkort ook over dat visserij alternatief gesproken, maar zonder de visserij, omdat vooralsnog besloten is niet aan dit overleg deel te nemen.

De energie die op de Noordzee wordt opgewekt gaat in eerste instantie naar de wal via kabels. In het SAN-overleg werden plannen voor mogelijke kabeltrac├ęs gepresenteerd. In de toekomst zal stroom echter worden omgezet in waterstof. Dat loopt via knooppunten en moet naar de wal getransporteerd worden.

Ook daarover werden plannen gepresenteerd. Het doel van dit SAN-overleg is om met de andere maritiem specialisten van gedachten te wisselen over de nautische aspecten, met name veiligheid. Beleidsbeslissingen hierover worden in het Noordzeeoverleg besproken.

Communicatie en digitalisering

De veranderende communicatie en digitalisering op de Noordzee vraagt om regie vanuit de overheid. Er wordt gewerkt aan optimalisatie van de bestaande structuur tot 2025. Er ontstaan gaten in de dekking door de sloop van olie- en gasplatforms en er komen wind op zee transformatorplatforms bij. Uiteindelijk moet er na 2030 op de hele Noordzee 5G dekking zijn, aangevuld met een nieuw satellietnetwerk.