Aanlegfase windpark Hollandse kust Zuid

Komende zomer wordt in opdracht van Vattenfall begonnen met de aanleg van het windpark Hollandse Kust Zuid voor de kust van Zuid Holland. Begin juni zal worden aangevangen met het storten van stenen ter bescherming van de funderingen.

De daadwerkelijke aanleg van de funderingen staat gepland vanaf 1 juli en vanaf dan zal het gebied ook gesloten worden voor visserij. In de nieuwsbrief van 28 mei as. volgt meer uitgebreide informatie over deze werkzaamheden.