Webinar over de toekomst van de Blauwe Economie

Het begrip “Blue Economy” wordt gebruikt om te benadrukken dat de zee een belangrijke bron van duurzame economische ontwikkeling is. Dat werd afgelopen week benadrukt in een Webinar vanuit Brussel waar vanuit heel Europa meer dan 400 mensen op waren ingelogd. Het vermaledijde Blue Manifesto van de NGO’s kwam daar voorbij en werd door de NGO’s als een leidraad voor 'Blauwe Ontwikkelingen' naar voren gebracht.

Met “Blauwe Economie” doelt men vooral op scheepvaart, offshore wind, delfstofwinning, toerisme, scheepsbouw en aquacultuur. Allemaal nieuwe economische activiteiten en het klinkt natuurlijk goed om te spreken over innovatieve scheepstechnieken en nieuwe ontwikkelingen, maar er liggen ook concrete vraagstukken die minder spannend klinken en toch belangrijk zijn.

Voedselvraagstuk

Via EAPO is namens de VisNed PO's nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de oudste gebruikers van de zee en het voedselvraagstuk. Vis is een belangrijke bron van gezonde duurzame dierlijke eiwitten met een lage ecologische voetafdruk, en de basis voor inkomen en welvaart voor familiebedrijven en kustgemeenschappen.

Vissen klinkt misschien niet zo spannend als emissieloze scheepvaart of aquacultuur, maar de businessmodellen van alle hippe blauwe plannen en de levensvatbaarheid er van zijn nog niet in de praktijk bewezen, terwijl visserij dat al eeuwen wel doet. Nieuwe dingen zijn leuk, maar de basis voor groei zit in een stabiele economie en het voorzien in basisbehoeften, waarbij visserij innovatief en duurzaam is.

Ambitie en realiteitszin

Voor de ontwikkeling van nieuwe en andere sectoren kan de visserij de ogen niet sluiten. De ambities voor wind op Zee zijn onbegrensd en onze Noordzee is een van de meest geschikte gebieden in Europa voor deze ontwikkeling. waarenorm veel geld in wordt rondgepompt. Politieke aandacht gaat al snel uit naar nieuwe sectoren waar men mee kan scoren, in plaats van verduurzaming van bestaand beleid.

De aarde krijgt steeds meer inwoners en de blik is duidelijk op de zee gericht, nu het land steeds voller wordt. Zo waren er op het webinar sprekers vanuit de financieringswereld die duidelijk maakten dat er grote en goed gevulde fondsen in ontwikkeling zijn. Fondsen moeten echter wel nuttig besteed worden en van wind (en hippe kreten) alleen kan men niet leven.