Scheepvaart Adviesgroep Noordzee

De Scheepvaart Adviesgroep Nederland (SAN) is een belangrijk overlegplatform voor overleg over actuele nautische zaken die op de Noordzee spelen. Vorige week vond de najaarsvergadering plaats. Partners spraken hun verbazing uit over de wildgroei aan ideeën, plannen en onderzoeken op de Noordzee, waarbij het merendeel van het werk achter bureaus wordt bedacht en praktijkinzicht ontbreekt.

 

De SAN is een divers gezelschap van praktijkmensen, van kapiteins tot hydrografen van onder meer Rijkswaterstaat, TenneT, Kustwacht en het Watersportverbond, waar ook VisNed aan deelneemt. De sfeer is in die vergaderingen er altijd één van ‘zout water’ en dat voelt goed. Actuele onderwerpen hebben veel te maken met de uitrol van Wind op Zee, maar ook de ramp met MSC Zoë werd besproken.

Dat het steeds drukker wordt op de Noordzee blijkt ook uit de SAN agenda. De passage naar Esbjerg zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verkeersscheidingsstelsel, waar een IMO procedure met Duitsland en Denemarken voor wordt opgestart.

Ook leidt de drukte tot de noodzaak voor meer hulpvaartuigen (sleepboten) in de buurt van windparken. Achter bureaus wordt van alles bedacht, maar met de daadwerkelijke uitvoering op zee wordt te weinig rekening gehouden, een beeld wat we als visserij ook wel herkennen.

Tegelijk hoorden we tot onze schrik vorige week dat Duitsland de ambities over Wind op Zee naar boven heeft bijgesteld. Spreken we in het Nederlandse deel over 25% gebiedsverlies door windparken, in Duitsland is dat percentage aanzienlijk hoger, wanneer deze plannen ook worden uitgevoerd.

Simulatorproeven

In de SAN is nautische veiligheid een belangrijk onderwerp. De windparken die gebouwd worden zijn op geen enkele manier te vergelijken met de parkjes bij IJmuiden en Egmond. En ze worden in de toekomst nog veel groter. Om goed te weten te komen wat varen en vissen in windparken betekent voor de nautische veiligheid is door ons gesuggereerd om in een simulator daar proeven mee te doen. Een suggestie die werd omarmd en waar nu geprobeerd wordt invulling aan te gaan geven.