Openstelling tenderregeling garnalenvisserij Waddenfonds

Het Waddenfonds heeft een tenderregeling geopend voor de opkoop van GK-vergunningen. Hiervoor is €10 miljoen beschikbaar gesteld. Deze regeling is geopend van 30 maart 09.00 uur tot 1 mei 17.00 uur. Er is ruimte voor de uitkoop van 10 tot 30 GK-vergunningen.

In het Viswad-convenant is in 2014 afgesproken dat er maatregelen genomen moeten worden om de visserijdruk op de Waddenzee te verminderen ten behoeve van natuur. Een van de maatregelen is om gebieden te sluiten, maar dan moet voorkomen worden dat de visserijdruk in overgebleven gebieden toeneemt.

Vanuit de visserij is aangegeven dat het sluiten van gebieden alleen samen kan gaan met de opkoop van garnalenvergunningen, zodat men een goede boterham kan blijven verdienen en er niet plaatselijk een te hoge visserijdruk ontstaat.

Er is nu dus een regeling die vissers in de gelegenheid stelt om op vrijwillige basis afstand te doen van hun GK-vergunning, het bijbehorende motorvermogen (kW’s) en de bijbehorende schriftelijke toestemming. Ook de vismachtiging lijst II zal na toekenning van de subsidie komen te vervallen.

Het aantal kW’s dat hiermee uit de markt genomen wordt, zal worden afgetrokken van de ring van 16.952 kW die geldt voor de garnalenvisserij op basis van een GK-vergunning. Hiermee wordt de ring verkleind.

De regeling gaat echter pas definitief door wanneer minimaal 10 vissers vrijwillig hun GK-vergunning aanbieden of minimaal 1900 kW aan motorvermogen vrijwillig wordt aangeboden. Het te sluiten aantal hectares voor natuurbescherming, is gekoppeld aan het aantal aangeboden GK-vergunningen en kW’s. 

gebiedssluiting tenderregeling waddenfonds

Beschikbare gelden

In totaal is er een bedrag van €10 miljoen beschikbaar gesteld door het Waddenfonds. Dit betekent dat er maximaal €400.000 per vergunning beschikbaar is. Een visser mag niet meer dan €1.810 per kW vragen.

Aangezien er bij de aanbieding van de GK-vergunning, de bijbehorende kW’s en schriftelijke toestemming geen sprake is van het aanbieden van diensten of producten, hoeft u hierover geen BTW af te dragen. Voor verdere fiscale vragen kunt u het beste contact opnemen met uw accountant. Dit kan namelijk per geval sterk verschillen.

Werkwijze

Van 30 maart 2020 9.00 uur tot 1 mei 2020 17.00 uur kunnen vissers een bod indienen bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit bod bevat de gevraagde prijs per kW en het aantal kW. U kunt hierbij niet meer kW's aanbieden dan er op uw GK-vergunning staat weergegeven. 

Hierbij een rekenvoorbeeld van hoe de rankschikking plaatsvindt aan de hand van vijf fictieve aanbiedingen van verschillende vissers:

1. GK-vergunning 150 kW          Vraagprijs per kW €1.810   =       €271.500,-
2. GK-vergunning 150 kW          Vraagprijs per kW €1.775   =       €266.250,-
3. GK-vergunning 221 kW          Vraagprijs per kW €1.810   =       €400.010,-
4. GK-vergunning 221 kW          Vraagprijs per kW €2.500   =       €552.500,-
5. GK-vergunning   15 kW          Vraagprijs per kW €1.810   =       €27.150,-

  • Aanbieding 4 is ongeldig en wordt niet in behandeling genomen, aangezien de vraagprijs per kW meer dan de maximaal toegestane €1.810,- per kW is.
  • Aanbieding 2 komt bovenaan de lijst aangezien de vraagprijs per kW het laagst is.
  • Aanbieding 3 wordt wel meegenomen, omdat het gevraagde bedrag per kW niet hoger is dan €1.810,-. Echter van de €400.010,- zal uiteindelijk €400.000,- betaald worden. 
  • Aanbieding 1,3 en 5 hebben dezelfde vraagprijs per kW en worden gerangschikt op basis van het motorvermogen.

De rankschikking ziet er dan als volgt uit: 2, 3, 1 en 5. Mocht de rangschikking geen uitkomst geven dan volgt er een loting via de notaris.

LET OP! Wanneer u voor 24 april 2020 uw bod indient bij SNN controleren zij of uw bod compleet en correct is. Zodoende kan worden voorkomen dat u door een ‘fout’ niet in aanmerking komt voor de regeling.

Vragen?

Hierbij een handleiding voor de indiening van uw bod. Daarnaast kunt u meer algemene informatie over de tenderregeling vinden via deze link: https://www.snn.nl/ondernemers/tenderregeling-garnalenvisserij-waddenzee Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met uw PO.