ICES workshop over impact Wind op Zee

Onder de vlag van ICES werd een workshop georganiseerd over de processen rond de uitrol van Wind op Zee, bijgewoond door wetenschappers en visserijvertegenwoordigers uit Europa en de Verenigde Staten. De uitrol van Wind op Zee dendert door en deze keer loopt de wetenschap niet voorop, maar er achteraan. Onderzoek is echter nodig, want het oordeel van onafhankelijke wetenschappers is van grote waarde.

ICES heeft al een werkgroep over de biologische effecten van Wind op Zee, maar deze workshop ging ook over de impact van ruimtelijke ordening in brede zin op meer dan alleen biologie. Verdringing van vissers van hun visgronden is een probleem wat onlosmakelijk verbonden lijkt met wind op zee, maar per visserij verschilt de manier waarop en het effect er van.

De impact is vooral groot bij de bodemvisserij, een visserij die ruimte nodig heeft. Bij statische visserijen is het effect minder groot. Nadat de windparken zijn aangelegd keren bijvoorbeeld staand want visserij en visserij op krab en kreeft veelal gewoon terug.

De workshop liet zien dat er veel onzekerheid gepaard gaat met de uitrol van wind op zee, maar dat die twijfel weinig impact heeft op besluitvorming. De ambitie om de doelstellingen van het Parijs akkoord te halen overstijgen de twijfels over ecologische impact, laat staan de belangen van vissers. Soms worden vissers wel financieel gecompenseerd, maar meestal niet.

In de workshop werd ook duidelijk dat de uitrol van wind op zee niet op zichzelf staat als bedreiging voor de visserij. Met name vanuit de VS werd ingebracht dat er veel aspecten zijn die de sector bedreigen, waarbij vergrijzing en het gebrek aan perspectief genoemd worden als de belangrijkste. Ruimteverlies door (o.a.) Wind op Zee en natuurbescherming, doen echter ook een grote duit in het zakje, aangaande toekomstperspectief. 

De uitkomst van de workshop was een grote hoeveelheid informatie, die de onderzoekers nu gaan verwerken in een rapport dat de basis vormt voor een verdere uitdieping van dit belangrijke onderwerp.

Ook deze workshop maakte duidelijk dat er wereldwijd veel nieuwkomers op zee zijn, die stuk voor stuk ruimte claimen. Dat vergt van de visserij om een creatieve insteek en samenwerking met anderen om te zorgen dat je niet geheel weggevaagd wordt.