Tenderregeling Waddenfonds in april open

Vorig jaar is een tenderregeling vanuit het Waddenfonds geopend, waar bij het minimumaantal inschrijvingen (10) niet is gehaald. De regeling is herzien en het maximumbedrag per GK vergunning is verhoogd. Vorige week is deze aangepaste regeling officieel goedgekeurd door de EU en de tenderregeling zal in april opengaan. Vrijdag 19 maart 2021 is er een (digitale) informatiebijeenkomst geweest, leden zijn hierover door hun PO geïnformeerd.

Er is door het Waddenfonds in totaal € 10 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor uitkoop van GK-vergunningen. Ook in deze aangepaste regeling geldt dat er  minimaal 10 aanmeldingen moeten zijn alvorens de regeling geeffectueerd wordt. En de regeling stopt ook bij uitkoop van maximaal 30 vergunningen.

De regeling gaat op basis van de hoogte van het bedrag waarvoor ingeschreven wordt, de laagste inschrijvingen zijn daarbij als eerste aan de beurt, waarna de hogere inschrijvingen aan de beurt komen tot het bedrag van € 10 miljoen op is.

Voor een volle vergunning (221kW) geldt een maximumbedrag van € 688.194, dus maximaal € 3114 per geregistreerde kW. Vissers waren per brief uitgenodigd om vandaag de digitale bijeenkomst bij te wonen waarin de tenderregeling door het Waddenfonds en SNN zal worden toegelicht.

Aanvragen moeten uiterlijk 23 april ingediend zijn. Voor meer informatie: Herziene Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee | SNN