Visserij niet blij met keuze Kabeltracé Eemshaven West

Op 14 januari 2021 werd bekend gemaakt dat het Ministerie van EZK (intussen demissionair Minister Wiebes) een voorkeurstracé heeft vastgesteld voor een nieuwe kabel voor Net op Zee - Ten Noorden van de Wadden. Deze nieuwe kabel loopt over de Noordzee via Schiermonnikoog dwars door de Waddenzee en gaat ten koste van belangrijke visgronden.

 In een eerder stadium is door de verschillende visserijorganisaties, waaronder VisNed, gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid om een voorkeur uit te spreken voor de diverse opties en locaties voor het nog te realiseren kabeltracé (start werkzaamheden voorzien in 2023).

210204 diverse opties kabeltrace benoorden wadden

Hierbij is de voorkeur uitgesproken voor het gebruik van een bestaand kabeltracé (Eemshaven oost-oost), om zo extra gebiedsverlies te voorkomen. Niet alleen de visserij is ontevreden met de huidige keuze van EZK, ook de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), lokale gemeentes en de Waddenvereniging hebben aangegeven zeer ontevreden te zijn met de gemaakte keuze en hadden een voorkeur voor reeds bestaande tracé. 

Vorige week is het Waddenzee Visserij Platfor (WVP) bijeen gekomen in voorbereiding op het Omgevingsberaad Waddengebied. Hier is gezamenlijk besloten tot een brief aan Tweede Kamerleden, om het ongenoegen over de gemaakte keuze voor het Westelijke tracé te uiten.

Ook de VisNed PO's hebben hier aan meegetekend. De visserij verliest al veel ruimte aan andere (nieuwe) gebruikers, wanneer er mogelijkheden zijn om het gebiedsverlies en de hinder te beperken, dan is het zuur wanneer de inbreng vanuit de regio niet wordt meegenomen in de afweging, ten koste van gebruikers en bewoners.