Arrest Europese Hof geldt niet voor windparken op zee

Eerder deze zomer kwam een mogelijk belangwekkend arrest van het Europese Hof uit over de inhoud van vergunningen die nodig zijn bij de aanleg van windparken op het land. VisNed heeft juridisch laten toetsen of deze aanscherping ook gebruikt kan worden in bezwaarprocedures bij de aanleg van windparken op zee. Conclusie van de jurist: deze uitspraak biedt hiervoor geen aanknopingspunten.

Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie ging over de inhoud van een Milieu Effect Rapportage (MER) procedure in België. Het betrof een technische discussie over milieuvoorwaarden voor de bouw en exploitatie van windturbines, o.a. met betrekking tot slagschaduw, geluidsemmissies en veiligheids-voorschriften, nader genoemd; Activiteitenbesluit.

Verschil wind op land en op zee

Op deze punten is uiteindelijk wel een aanscherping in de vergunningen te verwachten, maar deze gelden dan alleen voor windparken op land en niet voor windparken op zee omdat het Activiteitenbesluit geen toetsingskader vormt voor windturbines binnen de exclusieve economische zone (EZZ) van Nederland.

Voor windturbines op zee gelden voorwaarden opgenomen in het Waterbesluit en deze bevat geen geluidsnormen, normen inzake slagschaduw of externe veiligheid.

De advocaat sloot zijn advies af met: “op grond van voorgaande concluderen wij dat het arrest VisNed niet zal kunnen baten bij eventuele procedures over besluitvorming van windturbineparken binnen de EZZ.”

Jammer natuurlijk, maar dat weten we dan ook weer.