Windparken hebben enorme gevolgen voor ecologie

De enorme uitbreiding van de windparken zal (hoogstwaarschijnlijk) een grote impact hebben op de ecologie van de Noordzee. Windparken moeten aan bepaalde eisen voldoen anders mogen ze niet gebouwd worden, maar er zijn ook vragen over de nu nog onbekende ecologische effecten. Rijkswaterstaat is daarom met een onderzoeksprogramma gestart om de cumulatieve ecologische gevolgen te monitoren en te onderzoeken. In Rijswijk werd VisNed bijgepraat over de onderzoeksprojecten.

Wat zijn de gevolgen van Noordzee-windparken op de natuur? WOZEP (Wind Op Zee Ecologisch Programma) onderzoekt dit en kijkt naar de ecologische gevolgen van de windmolens op de Noordzee, zoals effecten van windparken op windpatronen, golfslag, getijdenstromingen, opbouw van de waterkolom, substraatvorming en de dynamiek van sedimentdeeltjes. Deze factoren hebben allemaal invloed op het leven in de Noordzee en de aantrekkelijkheid van een gebied voor bepaalde diersoorten.

Er wordt in het onderzoeksprogramma onder meer gekeken naar het heien, waarvan uit Nederlands onderzoek blijkt dat er geen effect op vislarven is. Echter, vanuit VisNed werd gewezen op onderzoeken in het buitenland. Zo blijkt uit Schots onderzoek dat er wél een groot effect is op vissen, zoals makreel en wijting. Scholen vis zouden uiteen zwemmen door heigeluid, waarna ze niet meer terugkomen als school.

Als sector ligt de specifieke interesse uiteraard op de gevolgen van windparken voor de vissen en de visserij. Onderzoek naar commerciële vissoorten heeft echter niet de hoogste prioriteit bij WOZEP.

Het onderzoeksprogramma richt zich in de eerste plaats op beschermde soorten en commerciële vis behoort daar niet toe, hoewel er wel aanleiding is om aan te nemen dat er effecten zijn op de commerciële visbestanden. Laagfrequent geluid zou bijvoorbeeld negatieve effecten kunnen hebben op platvissoorten, maar tot nu toe is daar geen onderzoek naar gedaan. 

Het zou goed zijn wanneer er meer en beter onderzocht wordt wat de impact van windparken is op verschillende vissoorten en niet alleen beschermde diersoorten. 'Duurzaam' betekent dat ‘people, planet, profit’ in evenwicht zijn. Van duurzame energie kan dus pas gesproken worden wanneer we ook weten wat de wijze van opwekking doet met economisch relevante vissen.