Werkzaamheden Nemo Link eind januari afgerond

Nadat er in augustus al een update werd gemeld over het Nemo Link project lijkt het einde dan nu toch echt in zicht. Nu de kabel vrijwel helemaal is ingegraven rest de komende maanden nog één locatie die van belang is voor Nederlandse visser.

Op circa 11 mijl ten westen van Oostende rest nog één locatie waar de kabel nog beschermd moet worden. Het is verboden om te vissen binnen een straal van 1000 meter rond de positie die in onderstaande kaart is aangegeven. Er zijn dus nog steeds wachtschepen in het gebied aanwezig en vissers wordt verzocht de instructies op te volgen. Nemo Link bedankt de vissers voor de soepele medewerking die is getoond tijdens de loop van het project.

nemolink

Meer informatie

Voor vragen kan men direct contact opnemen met Nemo Link via info@nemolink.co.uk of telefonisch via +32 800 11 089