Gedragscode doorvaartcorridor windpark Borssele

Het windpark Borssele voor de kust van Zeeland is gesloten voor visserij en vrije doorvaart. In het ontwerp is echter wel een doorvaartcorridor voor schepen met een lengte tot 45 meter opgenomen. Rijkswaterstaat heeft nu de gedragscode voor het gebruik van deze zogeheten Windfarm Borssele Pass gepubliceerd.

De betreffende corridor loopt door het midden van windenergiegebied Borssele van oost naar west en vice-versa en ligt buiten de veiligheidszones van de aangrenzende kavels. Om de risico’s bij doorvaart zo klein mogelijk te houden zijn een aantal regels opgesteld waar men zich aan dient te houden.

Hiernaast zijn tips opgesteld waar rekening mee gehouden kan worden. De regels en tips tezamen vormen de gedragscode.

Windpass_Borssele_close_up

De regels voor doorvaren in Windfarm Borssele Pass (corridor)

Een ieder die gebruik wil maken van de corridor dient zich in ieder geval aan onderstaande regels te houden. Het niet naleven van deze regels is strafbaar en zal worden beboet.

  • Doorvaart is alleen toegestaan in speciaal aangewezen Windfarm Borssele Pass (corridor).
  • Voor de corridor zijn in IMO-verband routeringsmaatregelen genomen en is een zogeheten area to be avoided (ATBA) ingesteld.
  • Voor vaartuigen met een lengte tot 45 meter zonder gevaarlijke lading is het toegestaan om gebruik te maken van de corridor.
  • De toegang voor schepen tot 45 meter in de corridor geldt voor zowel overdag als ’s nachts.
  • Doorvaren is alleen toegestaan in de corridor. Daarbuiten zijn er veiligheidszones ingesteld van 500 meter rondom de platforms en 500 meter rondom de buitengrenzen van de windparken. Het doorvaren van deze veiligheidszones is niet toegestaan. Dit geldt ook voor voorwerpen vanaf het vaartuig, zoals lijnen, dobbers en haken.
  • Het wordt aanbevolen een AIS transponder (minimaal klasse B) aan te hebben staan en VHF-kanaal 16 op de marifoon uit te luisteren en te reageren wanneer u wordt opgeroepen.
  • In de corridor liggen meerdere kabels- en leidingen. Het is daardoor zeer aan te bevelen geen contact te maken met de bodem bijvoorbeeld door voor anker te gaan of met sleepnetten over de bodem te slepen.
  • Vissen met een hengel kan mits dit geen hinderlijk of gevaarlijke situaties oplevert voor de overige zeevarenden in de corridor.
  • Activiteiten die binnen de corridor tot gevaarlijke situaties en hinder kunnen leiden, zijn onder meer duiken, kitesurfen en roekeloos vaargedrag. Verder is ook het overboord zetten van (vis)afval

De gehele gedragscode inclusief bijgaande tips is hier te downloaden. Meer informatie is te vinden via de website van het Noordzeeloket.

Doorvaart Hollandse Kust Zuid

Ook in windenergiegebied Hollandse Kust zuid zal een doorvaartcorridor worden gerealiseerd. Op dit moment wordt voor de aanleg van windpark Hollandse Kust zuid gewerkt aan kavels 1 en 2, zoals ook eerder in deze nieuwsbrief en de website van VisNed is gecommuniceerd.

Het is daarom verboden zich binnen kavel 1 en 2 en de bijbehorende 500m veiligheidszones te bevinden. Doorvaart tussen kavel 1 en 2 is dus op dit moment wel toegestaan mits de 500m veiligheidszone gerespecteerd wordt.

Wanneer gestart wordt met de aanleg van kavels 3 en 4 zal het gehele gebied van windpark Hollandse Kust zuid worden gesloten. Als de bouwwerkzaamheden klaar zijn zal gecommuniceerd worden over de doorvaartcorridor in dit gebied.