Noordzeeadviesraad gaat advies pulsvisserij actualiseren

Vorige week vergaderde de Demersale werkgroep van de Noordzeeadviesraad (NSAC) over tal van actuele onderwerpen, waaronder Noorse kreeft, de aanlandplicht en een update van het advies over pulsvisserij. Sinds het vorige NSAC advies over puls (2015) is nieuwe informatie beschikbaar, informatie die de potentie van puls onderschrijft.

De NSAC behandeld een breed areaal aan visserijdossiers, waarbij gevraagd en ongevraagd advies wordt gegeven vanuit de groep stakeholders. 

Noorse kreeft

Hoewel op de Noordzee sprake is van 6 verschillende visgebieden, functional units genoemd, worden de adviezen over al deze gebieden samengebracht tot één TAC voor de hele Noordzee. Het recente ICES advies is besproken, waarin geadviseerd wordt om deze TAC 2021 met 17% te verlagen. De twee functional units waar de meeste Nederlandse vissers actief zijn (Botney Cut en Horns Reef) laten overigens een groei van het bestand zien.

In Nederland zijn we voor de vangstmogelijkheden Noorse kreeft sterk afhankelijk van internationale ruilen, met name met het Verenigd Koninkrijk (VK). In verband met Brexit is het nog volstrekt onduidelijk hoe vanaf 2021 internationale ruilen met het VK ingevuld gaan worden.

Aanlandplicht

Met de vertegenwoordiging van de Europese Commissie  werd van gedachten gewisseld over artikel 15 van het Gemeenschappelijk Visserijakkoord (GVB), het artikel waarin de aanlandplicht vastgelegd is. 

De Europese visserijindustrie staat vanaf het begin op het standpunt dat dit artikel er in deze vorm nooit had mogen komen omdat deze onuitvoerbaar is. De sector vindt dan ook dat dit artikel bij de eerstvolgende herziening van het GVB in 2023 op de schop moet en dat we tot die tijd de visserij gaande moeten houden met uitzonderingen en de minimis-regelingen.

De vertegenwoordiger van de Europese Commissie liet weten dat een revisie van artikel 15 niet aan de orde is. De aanlandplicht is en blijft een onderdeel van het GVB, dat is een politieke realiteit. Kortom; hier is nog veel werk te verzetten om politiek en beleid op andere gedachten te krijgen.

Technische Maatregelen

De eerste evaluatie van de vorig jaar geïntroduceerde nieuwe verordening Technische Maatregelen was voorzien voor het einde van dit jaar maar deze review is uitgesteld tot het eerste halfjaar 2021. Voor deze evaluatie vraagt de Europese Commissie advies van het adviesorgaan STECF. 

Deze vertraging geeft de Noordzeeadviesraad ook de mogelijkheid om een advies te geven van zaken die als belangrijk aangemerkt worden.

Samen met de Duitse collega’s is afgesproken dat VisNed het in 2015 uitgebrachte NSAC-advies over puls zal updaten. Er is tenslotte nieuwe wetenschappelijke informatie van ICES beschikbaar, waarin bevestigd wordt dat puls zowel economisch als ecologisch voordelen heeft, bijvoorbeeld in het reduceren van CO2-uitstoot een hot item in Europa.