Europese Verkiezingsuitslag: sterk veranderde verhoudingen in Brussel

De internationale belangenbehartiging in Brussel zal binnenkort plaatsvinden in een sterk veranderde arena. De Europese verkiezingsuitslag was naar verwachting, maar betekent wel dat er werk aan de winkel is. De bestaande machtsblokken van Christen Democraten en Sociaal Democraten zijn sterk geslonken. Het Groene blok is enorm opgekomen, evenals het Links Liberale blok van ALDE. In de komende periode zal duidelijk worden hoe het voor ons zo belangrijke PECH comité, het visserij comité, zal zijn samengesteld. Daarmee gaan we in het Europese verband van EAPO en Europêche aan de slag om met het nieuwe Europese Parlement een relatie op te bouwen.

De nieuwe parlementariërs die de komende jaren in detail over bijv. de controleverordening en het vervangen van de aanlandplicht gaan praten, beginnen vaak blanco. Vanuit de visserij moeten we hen daarom informeren over de sector in het algemeen en over de specifieke dossiers in het bijzonder.

We beginnen daarbij eigenlijk weer ‘opnieuw’. Naast de, voor ons vertrouwde namen als Peter van Dalen en Annie Schreijer-Pierik, zullen er over het algemeen nieuwe leden zijn want enkele ‘oude (niet zo) getrouwen uit Spanje, Duitsland, Portugal en Frankrijk en Spanje keren niet terug. Dat betekent nieuwe namen, nieuwe verhoudingen en een nieuwe voorzitter.

Europees verband

Zoals eerder gemeld, pakken we de kennismaking met het nieuwe EP in gezamenlijkheid met onze internationale collega’s op. We hebben immers veel (eigenlijk alleen maar) gezamenlijke belangen en we staan ook hier tegenover een enorm aantal lobbyisten uit de NGO’s, ook wel “groene organisaties” genoemd.

We gaan de komende tijd een aantal masterclasses over visserijbeleid organiseren, vooral ook gericht op onze ‘eigen’ Nederlandse EP-ers. Als de afgelopen periode ons iets heeft geleerd, dan is het dat we in een vroeg stadium het verhaal van de sector, onze familiebedrijven en de verduurzamingsslag voor het voetlicht moeten krijgen en samen moeten optrekken met buitenlandse collega's.