VisNed dringt aan op voortzetten Kanaaloverleg

Nadat tussen vertegenwoordigers van de vier betrokken vloten op 15 april j.l. een overeenkomst was gesloten, bleek enkele weken later dat Frankrijk hierop terug kwam. Vanuit Nederland is vorige week richting Frankrijk nogmaals aangegeven dat wij klaar zijn de overeenkomst te ondertekenen en we dringen aan op overleg voordat het nieuwe seizoen begint.

De afgelopen periode is het onrustig in Frankrijk. In de publiciteit uiten visserij voormannen, samen met extremistische NGO’s, hun afkeer van de Nederlandse vissers.

Daarmee worden halve waarheden en hele onwaarheden gecommuniceerd, alsof de Nederlandse vissers slechts tot doel hebben alle visbestanden zo snel mogelijk uit te roeien.

Niets is minder waar. De Nederlandse vissers zijn net zozeer familiebedrijven waar generaties elkaar opvolgen en duurzaamheid zit als het ware in hun DNA.

Eind juni zijn er regionale verkiezingen in Frankrijk en we hopen dat die goed verlopen en dat na het zomerreces het overleg aan tafel weer kan beginnen. 

In een bericht aan de Fransen hebben wij onze teleurstelling uitgesproken over het terugkomen op de afspraken waar we zo’n 20 maanden over gesproken hebben. 

Hierbij hebben we ook gesteld de aarzeling in Frankrijk niet begrijpen, immers de teksten zijn uitgebreid gewisseld en tot in detail besproken wat geleid voorafgaand tot een akkoord.

De insteek van VisNed blijft dat we in een positieve sfeer tot goede afspraken komen en daarbij is aangegeven dat we nog steeds klaar staan om de overeenkomst te ondertekenen. 

We kunnen dan hopelijk naar Boulogne reizen om elkaar daar aan tafel te ontmoeten en dat is na een serie Zoom meetings wel een verademing.

Een overleg ter plekke zal ook helpen om een goede overeenkomst te bereiken die er voor zorgt dat alle vissers tot in lengte van jaren goed samen kunnen opereren in het Kanaal.