Toch weer kink in de kabel bij Flyshoot-overeenkomst

In de VisNed-nieuwsbrief van 4 weken geleden konden we melden dat er na intensieve gesprekken een Gentlemen’s Agreement gesloten was over het beheer van de Flyshootvisserij in Het Kanaal. Vorige week kwamen de Fransen hierop terug omdat na interne consultatie de afspraken als onvoldoende werden aangemerkt. Kortom; overleg moet worden voorgezet.

Op donderdag 15 april kwamen bestuurders van vier verschillende groepen betrokken vissers tot overeenstemming over een aantal afspraken:

  • Aantal vergunningen; Frankrijk 28, België 6, Nederland 24, VK 17, waarbij een besluit van de Engelse overheid nog genomen moet worden,
  • Maximale touwlengte: 3.200 meter + 15 % controlemarge,
  • Maximale touwgewicht: 2 kg + 5 % controlemarge, touwdikte: 50 mm
  • Aantal zeedagen in VIId; per blok van 2 weken maximaal 8 zeedagen (ingangsdatum: 19 april 2021)
  • Gebruik minimale maaswijdte: 80 mm
  • NL- en BE-flyshooters blijven buiten de 9 mijlgrens van VIId en bij Normandië buiten de 12 mijlszone
  • Evaluatie maatregelen; minimaal 1 x per 6 maanden.

De bovengenoemde maatregelen werden gezien als compromis en dat gold ook voor het gebied waarvoor deze gingen gelden; alleen VIId (Oostelijk Engels kanaal). Eerder was wel gesproken over uitbreiding van de maatregelen naar aangrenzende gebieden, maar daarover kwamen de standpunten niet op één lijn.

Lastig overleggen

Intern beraad bij de Fransen heeft er nu toe geleid dat in ieder geval de zeedagenregeling ook voor gebied VIIe zou moeten gelden. Kennelijk zaten de Fransen die op 15 april jl. aan tafel zaten daar met onvoldoende mandaat. 

Dit, ondanks dat er eerder al Flyshooters waren die hadden aangegeven dat naast VIId er ook gekeken moet worden naar het betrekken van VIIe en IVc bij de afspraken. Alleen op die manier kunnen beheersmaatregelen tot stand komen die echt effect sorteren.

Deze week hebben we het ministerie van LNV ook bijgepraat over de ontwikkelingen. Dit overleg houdt ook verband met druk vanuit de Franse overheid. Hierbij wordt ook verwezen naar beperkingen in het kader van het Managementplan Noordzee met een link naar VIId wat betreft het beheer van kabeljauw. De Fransen hebben op het laatste moment hier een bepaling in weten te krijgen waarbij de capaciteit gemaximeerd wordt op een niveau van bijna 15 jaar geleden.

Hoe we het wenden of keren; de Nederlandse activiteiten (ongeacht de vlag) worden kritisch gevolgd. Een overeenkomst zal er moeten komen om rust en verdraagzaamheid te creëren.