Nederland Maritiem Land voor herstelplan maritieme sector

VisNed en de Redersvereniging voor de Zeevisserij (pelagische reders) zijn lid van Stichting Nederland Maritiem Land. In een brief aan meerdere ministers wordt opgeroepen tot steun voor een herstelplan voor de maritieme sector met oog op COVID-19.

De maritieme sector is voor Nederland een belangrijke sector en heeft een cruciale rol in de logistieke keten. Denk hierbij aan de rol van havens, zeetransport, innovatie in de aanvoer van basismaterialen, werkgelegenheid en voedselvoorziening. 

Het is essentieel dat levensvatbare bedrijven in de maritieme sector niet omvallen vanwege de Coronacrisis, maar ook moet de logistieke keten intact blijven. Ook visserij is een onderdeel van de maritieme sector en heeft belang bij de logistieke keten, van haven tot transport van goederen. 

Nederland Maritiem Land roept op tot een herstelplan op basis van vier maatregelen:

  1. Het naar voren halen van investeringen in overheidsvaartuigen, om zo de eigen kennis en kunde van de scheepsbouw te stimuleren en de regionale economie een boost te geven.
  2. Inzet van het Groeifonds bij de ontwikkeling van emissie-loze en innovatieve schepen
  3. Uitbreiding en versoepeling van exportkredietverzekeringen en exportfinanciering en het loskoppelen van werkkapitaaldekking van projecten, evenals uitstel van aflossing van bancaire leningen (behoud liquiditeit)
  4. Zorg voor ongestoorde grenspassage voor goederen en personeel, ook in de haven

De volledige brief is HIER te lezen.