HERINNERING: OSW ochtend voor vissers - 21 september

VisNed wil de aankomende OSW-dag nogmaals onder de aandacht van vissers brengen. Wil jij meepraten over de bevindingen van het puls onderzoek? Of heb jij ideeën over waarom de schol zich moeilijker laat vangen? Het Platform Onderzoekssamenwerking (OSW) organiseert een OSW-dag op zaterdagochtend 21 september in het van der Valk Hotel Utrecht. Vissers en belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor deze dialoog tussen onderzoekers en vissers.

Op deze dag komen onderzoekers van Wageningen Marine Research (WMR) aan het woord over interessante bevindingen uit het ‘puls-logboekonderzoek’, en over belangrijke ontwikkelingen in het bestandsonderzoek van schol. Zij gaan graag met u hierover het gesprek aan om van elkaars inzichten te leren.

Programma

9:30 – 10:00

 Inloop met koffie/thee

10:00 – 11:00

 Evaluatie puls-logboekonderzoek en bespreken reacties, door Adriaan Rijnsdorp van Wageningen Marine Research

11:00 – 11.30

 Pauze*

11:30 – 12.30

 Waar zit die schol in de Noordzee?, en bespreken reacties, door Tobias van Kooten van Wageningen Marine Research

12.30

 Einde

Locatie

Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4-6

Aanmelden

Vissers kunnen zich nog aanmelden voor de OSW-bijeenkomst door een mail te sturen naar:  wvanbroekhoven@visned.nl 

projecten logo efmzv