Hoge boetes voor doorkruisen veiligheidszone boorplatforms

De laatste tijd vallen er nogal wat Transactievoorstellen bij vissers op de mat, vaak voor een ondoordacht passeren van een boorplatform, tarief € 4.100,00. Vissers roepen wij op alert te zijn, om onnodige kosten en ergernis te voorkomen.

Bij offshore boorlocaties geldt een veiligheidszone van 500 meter. Daarbinnen mogen geen vaartuigen komen die niets met de offshore activiteiten te maken hebben. Dit geldt uiteraard voor vissersvaartuigen. Met een offshore boorlocatie kan in dit verband ook een verlaten en ontmantelde installatie bedoeld worden.

Alle schippers weten dit natuurlijk, maar gezien het aantal geconstateerde (onnodige) overtredingen wordt er toch onvoldoende op gelet, vooral bij het stomen van de haven naar de visgronden en andersom. 

In het Kustwachtcentrum te Den Helder wordt er intensief toegezien op het respecteren van de veiligheidszone, waarbij ze gebruik maken van een alarmsysteem. Vaak worden schippers pas maanden na een overtreding benaderd, waardoor de schippers zich intussen niks meer herinneren van de overtreding.

Het proces-verbaal leidt vrijwel altijd tot een schikkingsvoorstel ter afdoening van strafvervolging, het gaat hier om flinke bedragen, een tarief van €4.100,00 en bij herhaling €6.100,00. Wij verzoeken de leden hier acht op te slaan. Met een kleine koerscorrectie kan een dure overtreding voorkomen worden.

Verkeersscheidingsstelsels

In dit verband wijzen ook nog op de bepalingen in het kader van zeevaart Verkeersscheidingsstelsels. Er mag alleen gevaren en gevist worden in de baan met het verkeer mee en een VSS dient haaks gekruist te worden.

Kortom: let op uw zaak.