Toestemming gegevens aan PO beschikbaar stellen

Leden van PO’s hebben een brief van RVO ontvangen over het leveren van gegevens aan de PO. Hiervoor wordt via een verklaring toestemming gegeven en de PO’s vragen hun leden deze verklaring terug te sturen of in te leveren van de PO.

Voor de belangrijke taak van PO’s voor het beheer van de contingenten en vangstquota wordt nauw samengewerkt met RVO die sinds kort het registeren van de vangsten overgenomen heeft van de NVWA.

In het lidmaatschapsformulier van de PO geeft het lid al toestemming aan de PO om gegevens over contingenten en vangsten ter beschikking te stellen. Dit doet RVO elke 2 weken.

Echter, in het lidmaatschapsformulier staat niet expliciet dat het beschikbaar stellen ook geldt voor ongequoteerde soorten en voor gereserveerde contingenten.

Daarom hebben alle leden van PO’s nu een brief ontvangen van RVO met een verklaring dat de beschikbaarstelling van gegevens ook geldt voor ongequoteerde soorten en gereserveerde contingenten.

De PO’s verzoeken de leden deze verklaring ondertekend terug te sturen aan RVO. Dat kan op 2 manieren; via de retourenveloppe of via de mail aan vr@rvo.nl

Ook kan de verklaring ingeleverd worden bij de PO, die zorgt dan voor doorzending aan RVO.

Nogmaals; graag uw medewerking zodat de PO’s het beheer van de quota goed kan blijven doen.