VisNed toekomstgericht versterkt

Vorig najaar kreeg VisNed het advies om de werkwijze aan te passen en werden vacatures opengesteld om het team te versterken. In de afgelopen maand zijn twee nieuwe beleidsmedewerkers benoemd: Hepke Deelstra en Nathanaël Middelkoop. Hepke komt het VisNed-team vanaf 11 juni versterken. Nathanaël volgt in september.

De leden van VisNed opereren in een steeds complexer wordende omgeving. De hoeveelheid dossiers op de werkgebieden: Visserijbeleid, Ruimtelijke Ordening, Markt en Duurzaamheid, Sociale Zaken en Innovatie en Wetenschap en Projecten neemt toe. En dat zal in de komende periode niet veranderen. Bovendien is de leeftijd van de twee voormannen van VisNed, Pim Visser (61) en Geert Meun (59) en de daaraan verbonden noodzaak om kennis over te gaan dragen een punt van aandacht.

Veel werk verzet
In het organisatieadvies werd geconstateerd dat VisNed veel werk verzet. Veel meer dan bij de kleine omvang van de organisatie verwacht zou mogen worden. Vanuit VisNed is op alle plekken die ertoe doen bijna altijd vertegenwoordiging. Vooral in Den Haag en in Brussel, maar ook bij de vergaderingen van AC’s. Dat kan alleen als er heel veel uren worden gemaakt. Eigenlijk te veel uren per persoon. Ook constateerden we dat de link met wetenschap en projecten steeds belangrijker wordt en meer inzet vergt.

Zichtbaarheid
Het bestuur van VisNed heeft de adviezen overgenomen. Een aantal daarvan is uitgevoerd of in uitvoering (zoals de vernieuwde website, andere opzet nieuwsbrief en de manier waarop we bestuursvergaderingen organiseren). Andere zaken komen de komende periode aan de orde. Zichtbaarheid op de havens is er één van (bijv. 8 juni op Wieringen).

Voorstellen
Met de komst van Hepke en Nathanaël gaan we onze inzet op belangenbehartiging verder verbeteren. In visserijnieuws van deze week is wat meer over hen te lezen en zodra ze aan de slag zijn, gaan ze zich in deze nieuwbrief voorstellen. Doordat we met meer mensen zijn zullen we op nog meer plekken en op nog meer gebieden dan nu de belangen van de leden van VisNed behartigen. We kunnen daar ook nog meer dan nu kwalitatief hoogwaardige inhoudelijke inbreng verzorgen.

Het op orde houden van al dat werk is een aandachtpunt op zich. Dan gaat het om planning, werkoverleg, agendabeheer, communicatie met de vloot, communicatie extern, activiteiten op havens etc.etc. Ook daar gaan we meer structurele aandacht aan geven. Met een kandidaat die deze functie gaat invullen zijn we in de afrondende fase, we rekenen erop u daarover in een van de eerstvolgende edities van deze nieuwsbrief nader te kunnen informeren.