Vervolgoverleg met de NVWA

In maart is na lange tijd het 'Visketen-overleg' met de NVWA weer hervat. De interpretatie en naleving van wet- en regelgeving is het meest prominente onderdeel van de agenda.

Het 'Visketen-overleg' met NVWA vindt plaats met VisNed, NVB en RVZ. Vanuit aanvoer, handel en verwerking zitten verder Nova, de afslagen en de Visfederatie aan tafel.

De NVWA is door een reorganisatie heen gegaan en wil en verwacht een andere manier van samenwerken met de visketen. Net als in andere sectoren moet er meer eigen verantwoordelijkheid genomen worden. De afslagen en PO's hebben daar inmiddels met de eigen controle op handelsnormen invulling aan gegeven, maar het volhouden van de goede voornemens is een uitdaging, gezien de grote hoeveelheid ondermaatse scholletjes die recentelijk lijken te zijn aangevoerd.

Nalevingsgezindheid
Binnen VisNed is de discussie over het verbeteren van de nalevingsgezindheid opgepakt. Vanuit het team is een plan van aanpak opgesteld, wat in het VisNed-bestuur een eerste bespreking heeft gekend. Het plan speelt in op de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het zelf nemen van verantwoordelijkheid waarin andere sectoren ons zijn voor gegaan. En waar andere sectoren uitglijders hebben gemaakt is dat de visserij ook niet voorbij gegaan.

VisNed wil vastberaden, maar niet overhaast de juiste stappen in de goede richting zetten. Het begint met inventariseren en het eindigt met een sector gedragscode en het waarborgen van de naleving daarvan. De discussie in het VisNed-bestuur heeft bouwstenen aangedragen voor een aanpassing van het concept, maar we zullen in de vergadering van 6 september klare wijn moeten schenken. Eind september praten we verder met de leiding van de NVWA over dit onderwerp. Het bespreken van dit onderwerp zou trouwens het best sectorbreed en ketenbreed opgepakt moeten worden. VisNed heeft in elk geval een plan van aanpak daarvoor klaar liggen.