VisNed presenteert knelpunten aan Tweede Kamerleden

De aanlandplicht, het pulsdossier, de nieuwe controleverordening en de verduurzaming van garnalenvisserij waren de belangrijkste zorgpunten die VisNed afgelopen week met Tweede Kamerleden heeft gedeeld. Op hun beurt spraken zij daarover met minister Schouten in een Algemeen Overleg op 12 juni. De Minister deed daarbij belangrijke toezeggingen.

Er komen belangrijke nieuwe Brusselse verordeningen aan: de Controleverordening en de verordening over het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. De voorstellen die daarover in Brussel circuleren baren VisNed grote zorgen. Komende maandag hebben de Ministers in de Landbouw en Visserijraad een eerste gedachtewisseling hierover. Minister Schouten schreef een brief hierover aan de Tweede Kamer, die ze met de LNV-commissie van de Tweede Kamer besprak in een Algemeen Overleg. VisNed stuurde een notitie over deze zaken aan de Kamercommissie.

VisNed is geschrokken van de voorstellen over de controleverordening. Vissers worden hierdoor onterecht gecriminaliseerd. Want Brussel denkt aan lidstaten te moeten voorschrijven hoe hoog boetes moeten zijn. Dat kan natuurlijk niet, daar gaat ieder land zelf over.

Daarin zit het voorstel om niet langer aan boord te mogen wegen voor het transport van de vangst naar een afslag. Dat zou schadelijk zijn voor de vissers en Nederlandse afslagen en zelfs dodelijk voor de visafslag Urk.

Maar er is meer zorg: De Europese Commissie (EC) heeft de mond vol van vereenvoudiging van het EFMZV-fonds, maar maakt het alleen maar ingewikkelder. Het voorstel van de EC is net uit, maar wat VisNed ervan gezien heeft baart ons grote zorgen. Vooral omdat verduurzaming niet meer goed financierbaar zal zijn. Gelukkig zijn dit nog maar de voorstellen en kan minister Schouten tegenvoorstellen doen voor veranderingen, evenals het Europees Parlement. VisNed zal hen daarbij nadrukkelijk suggesties doen.

Garnalen

De afgelopen weken sprak VisNed met NVB en LNV over de invulling van het verduurzamingsplan. De sector mist een instrument om te zorgen dat iedereen mee doet en dat iedereen mee betaalt. Aan de Tweede Kamerleden heeft VisNed voorgesteld om Minister Schouten hierover te bevragen. Wat tot nu toe ambtelijk heel problematisch lag, bleek afgelopen dinsdag gemakkelijk oplosbaar.

De Minister heeft toegezegd dat een aanvraag die uit de breedte van de garnalensector komt, door haar met een positieve blik bekeken zal worden. VisNed heeft onmiddellijk initiatief genomen om via de BO Garnalen tot zo’n gezamenlijke aanvraag van aanvoerders, handelaren en afslagen te komen. Dat daarbij een initiatief liep vanuit het Bestuurlijk Platform Visserijgemeenten heeft zeker meegeholpen in deze belangrijke ontwikkeling.