Verwarring over Technische Maatregelen Engelse wateren

Vorige week werden Nederlandse kreeftenvissers geconfronteerd met controles in Engelse wateren die voor de nodige commotie zorgde. In de Britse wateren gaat, net als de Noorse zone, steeds meer een apart regime gelden, wat voor de visserman onwerkbare situaties geeft. Bovendien ontbreekt het vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) aan goede communicatie en dat moet snel opgelost worden.

In het visserijhoofdstuk in de Brexitdeal staat dat Verenigd Koninkrijk (VK) sinds 1 januari een independent coastal state (onafhankelijke kuststaat) is en daarom zelf bepaalt op welke manier er gevist mag worden in Britse wateren. Hierbij is vastgelegd dat maatregelen niet discriminerend mogen zijn; dus de Britten mogen de regels niet alleen van toepassing verklaren voor buitenlandse vissers.

In het VK gelden al vele jaren voor de Britse visserij op Noorse kreeft strengere regels ten opzichte van EU-regelgeving. De belangrijkste hiervan is de verplichting om met kuilen te vissen met een minimum maaswijdte van 95 mm.

In de publicaties van de MMO, het Britse equivalent van de NVWA, werd en wordt nog steeds aangegeven dat deze strengere bepalingen alleen van toepassing zijn voor Britse vaartuigen, wat ook zo gecommuniceerd is met de Nederlandse vissers, zie hiervoor eerdere nieuwsbrieven.

Uiteraard is hierover door VisNed contact opgenomen met de MMO. De MMO liet weten dat in de wetgeving onlangs overal “UK-vessels” gewijzigd is in “all vessels”, dus nu ook van toepassing is voor buitenlandse vissers. Wel wordt erkend dat dit op de website en in infobulletins nog niet aangepast is, dit zal echter op korte termijn gebeuren.

Gezien de onduidelijkheid heeft VisNed aan de MMO verzocht om een overgangsregeling toe te passen. Daarover wordt op dit moment binnen MMO overlegd en VisNed ontvangt hier nog reactie op. De uitkomst hiervan zullen we in de schippersapp communiceren.

Ook heeft VisNed overleg gehad met het ministerie van LNV en via de Europese Commissie is bij het VK beklag gedaan over het ontbreken van de juiste informatie.

Er gelden voor gesleept vistuigen (m.u.v. boomkor) in het Engelse deel van de Noordzee nu de volgende bepalingen:

 • Twijndikte; enkel 8 mm, dubbel gebreid 2 x 5 mm.
 • IVc – bodemsoorten, roggen en non-TAC-soorten: 80 mm kuilen en paneel vierkante mazen van 90 mm en paneel grote mazen achter bovenpees van 140 mm.
 • IVb – tong en schol en non-TAC-soorten: 100 mm kuilen en paneel vierkante mazen van 90 mm.
 • IVc en IVb – Noorse kreeft: maaswijdte kuil 95 mm en paneel vierkante mazen van 120 mm.
 • Bij meer dan 20% kabeljauw, schelvis en koolvis moet altijd tenminste 120 mm kuilen gebruikt worden.

Het paneel vierkante mazen moet tenminste 3 meter lang zijn en mag niet verder dan 12 meter vanaf de pooklijn bevestigd zijn. De maaswijdte van 95 mm geldt alleen voor de kuilen en voor het gedeelte van het net waar het paneel zit.

Twee aanvullende opmerkingen:

 • Er was onduidelijkheid over met hoeveel netten er gevist mag worden. Wij hebben bevestigd gekregen dat het verbod op het gebruik van meer dan 2 netten alleen geldt voor schotse wateren. Het gebruik van multiple-rigs in Engelse wateren ten noorden van de 53 gr. N. is toegestaan mits de gebruikte maaswijdte tenminste 95 mm is.
 • Voor Noorse kreeft visserij in EU-wateren geldt nog steeds: 80 mm en paneel vierkante mazen van 120 mm en geen beperking op het aantal netten dat gebruikt wordt.

Voor boomkor in het Engels deel van de Noordzee gelden de volgende bepalingen:

Maaswijdte-bepalingen.

 • IVc en IVb ten zuiden van 55º NB: 80 mm kuilen en paneel grote mazen achter bovenpees van tenminste 180 mm.
 • IVb tussen 55º en 56º NB: 100 mm kuilen en paneel grote mazen achter bovenpees van tenminste 180 mm.
 • IVb en IVa ten noorden van 56º NB: 120 mm kuilen en paneel grote mazen achter bovenpees van tenminste 180 mm.

Gesleept vistuig in Engels deel van het Engels Kanaal

 • VIId en VIIe – wijting, makreel en non-TAC-soorten: 80 mm kuil.
 • VIIe ten westen van 05º WL en VIIh: alle tuigen: 100 mm kuil.
 • VIIf en VIIg: indien minder dan 20 % schelvis; alle tuigen; 100 mm kuil.

Tenslotte wijzen we nog een keer op de seizoensluitingen die tot en met 30 april van kracht zijn. Informatie over de seizoenssluitingen is HIER te vinden. Deze sluitingen zijn voor Engelse vaartuigen in zijn geheel van toepassing en voor EU-vaartuigen alleen het gedeelte in Engelse wateren,

Indien er nog vragen zijn kan contact opgenomen worden met Geert Meun via gmeun@visned.nl