Visserijraad stelt voorlopige TAC en quota's vast

Woensdagmorgen kwam in Brussel een einde aan twee dagen intenstief overleg over de vangstmogelijkheden 2021. Het was een bijzondere Visserijraad omdat er alleen voorlopige besluiten genomen zijn.

 

Iedereen is nog steeds in afwachting van de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen en en daarnaast moet de mogelijkheid gecreëerd worden dat de Europese visserijvloot wel op 1 januari 2021 naar zee toe kan gaan.

Aangezien er, in afwachtig van een uitkomst betrffende Brexit, over de vangstmogelijkheden 2021 nog geen onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen de EU – Verenigd Koninkrijk – Noorwegen heeft de Raad besloten om ten behoeve van het 1e kwartaal 2021 voorlopige TAC’s vast te stellen.

Voor onze demersale stocks zoals tong, schol, kabeljauw, tarbot etc. worden deze vastgesteld op 25 % van de TAC’s van dit jaar. Om niet in de problemen te komen kan van de soorten waarvan 10 % mag worden meegenomen naar 2021, zoals tong en schol, deze 10 % ook in het 1e kwartaal worden opgevist. Voor pelagische stocks is, in verband met seizoensvisserij, het percentage op 65 % gezet.

In de teksten zijn verder voorzieningen getroffen waarbij, in afwachting van de uitkomst Brexit-onderhandelingen, EU-vissers vanaf 1 januari 2021 of alleen in EU-wateren of ook in VK- en Noorse wateren mogen vissen.

De Europese Commissie heeft ingestemd met o.a. het Nederlandse verzoek om ICES advies te vragen of een groter deel dan de 10 % van de niet opgeviste quota van 2020 naar volgend jaar kan worden meegenomen. Dit omdat er in verband met Covid-19 dit jaar meer quota onbenut is gebleven. VisNed heeft gevraagd om dit percentage op te krikken naar 25 %.

Het Duitse voorzitterschap heeft aangegeven dat, afhankelijk van de ontwikkelingen, de komende dagen een extra Visserijraad georganiseerd kan worden.

VisNed is blij dat er zekerheid is dat er in 2021 gestart kan worden met de visserij. Het is ook goed dat de minister, samen met haar collega's voor elkaar gekregen heeft dat de nu gemaakte afspraken beter aansluiten bij de visserijpraktijk, want sommige visserijen spelen vooral in het eerste kwartaal.

Het Brexit monster stond echter ook in Brussel in de zaal en onze grootste zorg is dat er een voor onze vissers werkbare oplossing voor Brexit komt. En die onzekerheid duurt voort.