Oproep: WMR enquête selectieve vismethoden

Wageningen Marine Research doet onderzoek naar hoe vissers omgaan met nieuwe, selectieve vismethoden waarmee minder discards gevangen worden. Er wordt verzocht een korte enquête in te vullen.

Het onderzoek gaat over methodes die nog niet in de regelgeving zijn opgenomen. Met de antwoorden wil WMR beter inzicht krijgen in keuzes van vissers rond selectieve visserij. Dit helpt discussies die de sector heeft met de overheid rond het visserijbeheer. De enquête is onderdeel van een stageonderzoek. De enquête is anoniem en zal ongeveer 15 minuten van uw tijd vragen. De enquête kan uiterlijk tot en met zaterdag 5 juni online worden ingevuld.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Alessa Mattens, email: 3026964@aeres.nl of Nathalie Steins, email: nathalie.steins@wur.nl