Weer onduidelijkheid over Technische Maatregelen

De laatste tijd moeten we bijna in elke nieuwsbrief aandacht schenken aan de Technische Maatregelen, nu is er weer verschil in interpretatie en toepassing van regels rond de 12-mijlszone en de Scholbox. VisNed heeft bij LNV opnieuw aangedrongen op overleg om duidelijkheid te krijgen.

Voor de 12-mijlzone en Scholbox gelden in principe dezelfde regels waarbij de boomkorvisserij alleen toegestaan is met vaartuigen met een vermogen tot 300 PK en korte tuigen. Vaartuigen met meer dan 300 PK mogen met andere vistuigen onder vooraarden wel in de 12-mijlszone en Scholbox vissen, mits er niet gericht op tong en schol gevist wordt.

In de oude EG-verordening Technische Maatregelen stond daarbij een maximum van 5 % tong/schol maar in de nieuwe verordening is hiervoor nog geen percentage vastgesteld. Dit komt door bepalingen rond de aanlandplicht waardoor doelsoortpercentages en maximale bijvangstpercentages niet aansluiten bij de praktijk die op de visgronden wordt aangetroffen.

In juli jl. zijn op verzoek van Denemarken in de nieuwe verordening Technische Maatregelen de voorwaarden van gebruik van Deense zegen in de 12-mijlzone / scholbox aangepast, waarbij voor dit vistuig het bijvangstpercentage schol komt te vervallen, mits dan een maaswijdte van 120 mm wordt gebruikt. 

Vorige week nam een Flyshooter contact op met VisNed omdat hij van de Belgische inspectie kreeg te horen dat het gebruik van 120 mm nu ook voor Flyshooters zou gelden ongeacht op welke vissoorten wordt gevist.

VisNed heeft inmiddels een uitgebreide mail gestuurd naar de betreffende Belgische inspecteur, met daarbij uitleg over het verschil in regelgeving voor Deense zegen op schol en Flyshooten op ongequoteerde soorten. De inspecteur erkent dit en heeft toegezegd dit op te nemen met zijn superieuren.

Wij hebben gelijk contact opgenomen met het ministerie van LNV om hierover een bespreking te arrangeren. Vorig jaar tijdens de bespreking van het Deense verzoek hebben wij al gewezen van de rechten van vaartuigen die met andere vistuigen binnen de Scholbox opereren. Naast Flyshooters betreft dat ook twinriggers en andere bordentrawls.

Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen of deze vissers, ook met meer dan 300 PK, nog steeds hun oorspronkelijke bevoegdheid om in de box te kunnen vissen, blijven behouden.

Afgelopen weekeinde lag een Nederlandse bordentrawlvisser binnen het Deense deel van de Scholbox te vissen en deze kreeg van de Deens inspectie te horen dat dit niet meer toegestaan zou zijn omdat het vaartuig meer dan 300 PK heeft. Volgens ons is dit eveneens een onjuiste interpretatie en toepassing van de regels rond de Scholbox en daarom is snel duidelijkheid dringend gewenst.

Dat geldt overigens ook voor een aantal vragen over andere technische zaken die al enkele maanden bij LNV op het bureau liggen.

Implementering aanvullende regels

Naast de nieuwe EG-verordening Techniche Maatregelen die in 2019 verscheen zijn er nog een flink aantal gerelateerde oude regelingen van kracht. te denken valt aan de verordening uit 1984 over voorzieningen aan sleepnetten en de aanvullende technische maatregelen ter bescherming van kabeljauw uit 2001.

In Brussel is het overleg opgestart om al die verschillende regelingen samen te brengen in één document. Dit proces volgen we nauwgezet en het overleg hierover met LNV is intensief.

Het is van groot belang om er op toe te zien dat bestaande vrijstellingen en mogelijkheden om gebruik te maken van technische voorzieningen aan vistuigen ook correct overgezet worden in de nieuwe regeling. Uit de hierboven genoemde voorbeelden blijkt dat dit niet altijd goed gaat.