Lokale bestuurders Christen Unie bijgepraat over visserijactualiteiten

Europarlementariër Peter van Dalen had zijn collega CU-politici uit gemeenten en provincies uitgenodigd in Houten voor een ‘bijpraat bijeenkomst’ over visserij actualiteiten. Aan VisNed was gevraagd input vanuit de kottersector te verzorgen. Daarbij kwamen Brexit, Wind op Zee, aanlandplicht en puls aan de orde.

Vanuit LNV schetste Herman Snijders het beeld rondom de diverse onderhandelingen, met name puls. Daarna was het woord aan Gerard van Balsfoort die het gezelschap vertelde over de ontwikkeling van de Pelagische sector in het algemeen en Brexit in het bijzonder. Hoe vis essentieel is om een groeiende wereldbevolking te voeden. Hoe pelagische vis, goedkoop en met een lage milieuafdruk daar een essentiële rol in vervult. En hoe rampzalig een harde Brexit wordt, omdat de overgrote meerderheid van pelagische bestanden in Brits water worden bevist. 

VisNed over het voetlicht
Na een korte pauze liet Pim Visser het gezelschap kennismaken met VisNed, de leden PO’s en de beleidsterreinen waarop we actief zijn. Hij vertelde over de aanlandplicht, Wind op Zee, gebiedssluitingen voor natuur, Brexit en het pulsdossier. En natuurlijk over de interactie van VisNed met politici in Den Haag en Brussel en de samenwerking met het Bestuurlijk Platform.

Daarna was het woord aan mevrouw Constance Delplace-Wattez van het familiebedrijf Unipêche uit Boulogne, een grote vishandelaar die veel contacten heeft met Nederlandse vissers. Zij werd terzijde gestaan door Albert Ras, vishandelaar uit Urk, die veel contacten in Frankrijk heeft. Mw. Delplace vertelde over de ontwikkelingen in Frankrijk de afgelopen tien jaar en de vervelende gang van zaken in de beginperiode van het fly-shooten.

We waren het alweer bijna vergeten, maar in die periode staken kleine Franse vissers vangsten in brand en gooiden verf over door Nederlandse vissers aangelande vis. Alleen door goede communicatie en blijvende samenwerking hebben de Nederlandse vissers en Unipêche deze lastige periode doorstaan en is de huidige vreedzame situatie tot stand gekomen.

Slecht imago Nederlandse pulsvissers 
De bijeenkomst werd afgesloten met een paneldiscussie waarin twee dingen duidelijk werden: de beeldvorming in Nederland rondom pulsvisserij is niet positief. Het idee heeft kennelijk postgevat (ook bij Nederlandse burgers en politici) dat de enorme gretigheid van de vissers tot de huidige ongeloofwaardige situatie heeft geleid. Dat vissers de rampspoed en het felle protest eigenlijk aan zichzelf te wijten hebben.

Dat zo’n negatief beeld van onze sector is ontstaan, kunnen we ons aantrekken, vanuit het VisNed team doen we er alles aan om het beeld bij te stellen. Tegelijk werd duidelijk dat de situatie in Frankrijk enorm gecompliceerd ligt. En dat VisNed met Franse mensen moet samenwerken om de situatie te begrijpen en om begrip te kweken. Daar zijn we vanuit het VisNed-team druk mee aan de slag.