Europese Commissie komt met voorstellen vangstmogelijkheden 2019

De tweede fase voor de vaststelling van de vangstmogelijkheden is vorige week ingegaan toen de Europese Commissie voor een flink aantal visbestanden de vangstmogelijkheden voor volgend jaar presenteerde. Voor Noordzee-tong ligt er een forse verlaging voor, maar daarover zal nog stevig onderhandeld moeten worden.

Zoals bekend volgen de voorstellen van de Europese Commissie op de door de internationale wetenschappers in ICES-verband gepresenteerde toestandsbeoordelingen van eind juni. Echter, hiervan worden er binnenkort nog een aantal, waaronder Noordzee-schol en Noorse kreeft, ge-update op basis van de meest recente wetenschappelijke informatie.

Voor veel Noordzee-bestanden ligt er nog geen TAC-voorstel omdat deze onderdeel zijn van de EU-Noorwegen-onderhandelingen die eind deze maand plaatsvinden.

Tong: VisNed niet akkoord

Voor tong komt er geen update en wordt door de Europese Commissie voorgesteld om de TAC 2019 met 22 % te verlagen. Het lagere advies voor tong heeft volgens VisNed te maken met de aangescherpte spelregels uit het nieuwe beheerplan voor demersale bestanden op de Noordzee, maar ook met een negatievere beoordeling van het volwassen bestand 2017.

Deze werd vorig jaar nog op 68.000 ton geschat en nu op 59.000 ton, een neerwaartse aanpassing van bijna 15 %. De berekening is verder wat ondoorzichtig omdat niet duidelijk is met hoeveel maatse- en ondermaatse vangst er gerekend wordt.

VisNed is dan ook niet akkoord met de voorgestelde verlaging en dat hebben we LNV inmiddels laten weten. We hebben afgesproken dat we WMR voor tong en schol een aantal nieuwe berekeningen laten uitvoeren. VisNed heeft daarvoor inmiddels opdracht gegeven. Deze informatie komt eind volgende week beschikbaar en dan overleggen we verder met LNV over de te volgen strategie.

Deze berekeningen komen net voor de aanvang van de EU-Noorwegen onderhandelingen beschikbaar, waarin naast de TAC voor schol ook die van kabeljauw en wijting worden vastgesteld.

Voor andere van belang zijnde soorten zoals Noorse kreeft wordt door de Europese Commissie een verlaging van 7 % voorgesteld. Voor tarbot ligt er geen voorstel maar de verwachting is dat hetzelfde TAC als dit jaar op tafel zal komen omdat ICES vorig jaar een advies voor 2 jaar heeft uitgebracht.

Aanlandplicht

In een aantal gebieden - met name in de Westelijke wateren - geldt voor diverse soorten een nul-TAC. Bij toepassing van de aanlandplicht zou dit betekenen dat visserijen die deze soorten bijvangen niet verder kunnen vissen, de zogenaamde choke-species-problematiek. De Europese Commissie speelt hier nu toch op in door voor deze soorten een bijvangst-quotum vast te stellen. Dit betekent dat gerichte visserij nog steeds niet mogelijk is, maar dat de visserijactiviteiten op doelsoorten niet onmogelijk gemaakt wordt.

Onder druk wordt alles vloeibaar en we zien dat hier gelukkig nu ook rond de implementatie van de aanlandplicht. De vissersvloot moet de mogelijkheid geboden blijven worden om de normale visserijactiviteiten uit te kunnen blijven voeren.