Positief overleg met Denen over Skagerrak

VisNed onderhoudt goede contacten met de Deense visserijsector, waarbij ondermeer constructief overleg heeft gezorgd voor een verbeterde verstandhouding met betrekking tot Deense Staandwant vissers en Nederlandse boomkorvissers op de Noordzee. Deze week ging VisNed in gesprek met Deense collega's, om te zien of dit succes navolging kan krijgen voor de visserij in het Skagerrak.

Na een bezoek aan de visafslag in Hanstholm werd VisNed ontvangen in Thorupstrand, een kleine visserijgemeenschap van Staandwant en Deense zegen vissers. Er is geen haven en de vloot van karakteristieke blauwe scheepjes wordt dagelijks het strand opgetrokken. De vissers zijn bekende Denen, want er is een TV serie over hen, die inmiddels vijf succesvolle seizoenen achter de rug heeft. Dat trekt duizenden toeristen die veel selfies met deze beroemde vissers willen maken en heeft tot gevolg dat deze vissers op enorme sympathie onder de Deense bevolking en in de Deense politiek kunnen rekenen. 

Vanuit Danish Fishermen (zeg maar de overkoepelende Deense PO) werd uitgelegd hoe positief de situatie in de Noordzee was veranderd na intensivering van het overleg met VisNed. Incidenten worden meteen opgelost en door korte lijntjes weten we elkaar beter en sneller te vinden. 

Het bleek tijdens het gesprek dat de lokale vissers wantrouwen koesteren over het ‘verschrijven’ van quotum, maar er was uitgebreid de tijd om dit recht te zetten door toe te lichten hoe in Nederland de quotum toedeling Skagerrak werkt.Tegelijk werd duidelijk dat intensief onderzoek door de Deense inspectie geen enkele onregelmatigheid aan het licht heeft gebracht en veel wantrouwen gebaseerd is op vermoedens en emotie. Het gesprek heeft wederom duidelijk gemaakt dat het ook hier beter is om aan tafel te zitten en met elkaar te praten.

Vervolgafspraak met de Denen

Er zijn specifieke vragen gesteld, gericht op het verbeteren van collegiale samenwerking. Maar ook over de toename van Nederlandse activiteiten in Het Skagerrak met daaraan verbonden vraag of er gesproken kan worden over een zone die de Nederlanders zouden willen mijden ten behoeve van deze Staandwant- en Deense Zegen-vissers. Daar zal de komende tijd overleg over plaatsvinden met de Nederlandse Skagerrak schippers. Eind juni komt de voorman van Thorupstrand naar Nederland en ontmoeten we elkaar, na de zomer gaan we nogmaals naar Denemarken voor vervolgoverleg. Dit was een eerste kennismaking, die wederzijds als uitermate positief werd ervaren. 

Te gast

Vanuit VisNed willen we benadrukken dat wij als Nederlandse vissers te gast zijn in Deens water en we ons dus ook als gast moeten gedragen. Ook gelden er in Denemarken specifieke regels: Zo is er de Deense regel dat rondom het anker van een Deense zegen visser een zone van twee mijl geldt met een doorvaartverbod. Wees hier alert op.

Wind op zee ook in Denemarken

Ook in Denemarken wordt naar de zee gekeken als alternatief voor windparken op land. Het is van groot belang om voorbij landsgrenzen te kijken, als het gaat om Ruimtelijke Ordening en de gigantische inkrimping van bevisbaar areaal. In Nederland werken de bij VisNed aangesloten producentenorganisaties samen met de pelagische sector en kustvisserij aan een eenduidig geluid en zoeken wij naar ruimte of compensatie voor verlies daaraan. Het vraagstuk is echter breder dan het Nederlands Continentale Plat (NCP) en ook in het buitenland worstelen vissers met de opmars van wind.