Sector werkt samen aan beter beheer voor kabeljauw

Hoewel het vorige week in Londen tijdens een overleg tussen de EU en Noorwegen officieel ging over de invulling van lange termijn-beheerplannen was er vooral aandacht voor de korte termijn: hoe gaan we om met het TAC-advies kabeljauw voor volgend jaar nu er een ICES-advies op tafel ligt met daarin een korting van 70% ? De belangrijkste betrokken sectoren ( Verenigd Koninkrijk en Denemarken) werken aan een gezamenlijk voorstel.

Als het ICES-advies voor 2020 overgenomen wordt, zal kabeljauw ineens de belangrijkste chokespecies worden in de visserij op de andere rondvissoorten schelvis en wijting. Volgens het voorstel van de industrie, moet de korting beperkt blijven tot maximaal 21%. Om het bestand toch te laten herstellen, worden aanvullende technische maatregelen voorgesteld geldend voor de directe visserij op kabeljauw.

Gedacht moet worden aan seizoenssluitingen waar kabeljauw verzamelt om te paaien en Realtime Closures (RTC’s) om hotspots van ondermaatse kabeljauw te ontzien. In het overzicht van de seizoenssluitingen, zien we dat deze allemaal ten noorden van de 58 gr. NB liggen, dus op de bestekken van de Schotten en Denen zelf. Vanuit VisNed volgen we dit proces nauwgezet om er voor te zorgen dat onze visserijen niet onnodig belast worden met maatregelen in het kader van kabeljauwbeheer.

Langetermijnbeheerplan

In de discussie over het langetermijn beheer van verschillende bestanden werd weinig vooruitgang geboekt. Bij de demersale bestanden gaat het, naast kabeljauw, over schelvis, koolvis en wijting en bij de pelagische bestanden gaat het met name over haring. Over de haring werd wel nadrukkelijk gesproken , maar het bleek dat beide partijen nogal verschillenden van inzicht.

Wij zijn nog steeds blij dat het vorig jaar gelukt is om schol niet in deze carrousel op te nemen.

Op 18 november gaan de onderhandelingen verder, dan zal ook gesproken worden over de TAC’s 2020 van de gedeelde bestanden, inclusief schol. Vraag is dan ook of er meer duidelijkheid is over de Brexit en hoe het proces dan verder gaat als er dan ook al sprake is van 3 partijen of dat het VK (tijdelijk) nog steeds onderdeel is van de EU-delegatie.