EMK start petitie tegen wind op zee

Actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) startte deze week een petitie waarin zij hun zorgen over de uitrol van wind op zee delen met een breed publiek. De petitie is onderdeel van een publiekscampagne op social media, en daarnaast lanceerde EMK het online bruinvisspel en een video waarin de zorgen worden aangekaart. De petitie is in een paar dagen tijd al door duizenden mensen ondertekend.

EMK benoemt in haar campagne vijf primaire zorgen met betrekking tot de grootschalige uitrol van wind op zee: 

  • Gehoorschade bij zeedieren
  • Impact op de bodemstructuur en het ecosysteem
  • Verlies van kostbare visgronden
  • Afname veiligheid op zee
  • Zorgen omtrent elektrische kabels

De visserijsector is al langere tijd bezorgd over de uitrol van wind op zee. De geplande parken nemen veel ruimte in beslag en er is nog weinig onderzoek gedaan. De petitie die EMK is gestart is tekenend voor de onzekerheid waarin de visserij verkeert op dit moment. Is er straks nog wel vis? Veranderen de windparken de onderwaternatuur niet dusdanig dat er straks niks meer te vangen is? 

VisNed voert intensief overleg met de partijen die een ruimtelijke claim leggen op de Noordzee in het OFL proces om te komen tot een Noordzeeakkoord. VisNed heeft ten aanzien van wind op zee het standpunt dat de kosten voor de energietransitie verder gaan dan alleen de kosten voor windparken en stroom.

Wanneer ruimtelijke ordening ten koste gaat van ruimte voor visserij, dan zal de visserij geholpen moeten worden om te komen tot een vloot die naar aard en omvang past bij de nieuwe situatie op de Noordzee. Voor wind op zee geldt daarbij dat VisNed van mening is dat er meer onderzoek nodig is en het voorzorgsprincipe gehanteerd moet worden bij de uitrol van wind op zee. We moeten geen onherstelbare schade aanrichten en bij twijfel: niet inhalen. 

De petitie en campagne van EMK zijn hier te vinden.