Najaarsvergadering PO Wieringen druk bezocht

Een goede opkomst en positief kritische vragen tijdens de najaarsvergadering van PO Wieringen op 9 november j.l. Er is samen met Maarten Drijver en Pim Visser uitgebreid stilgestaan bij actuele dossiers, waaronder Brexit, de pulslobby, onderzoeksprojecten en de PAP-garnalen. 

PO Wieringen heeft er in mei 2018 voor gekozen de (inter)nationale belangenbehartiging weer samen op te pakken met PO Delta Zuid, PO Urk, PO Texel en PO West. Dat natuurlijk onder de koepel van VisNed. De samenwerking verloopt naar beider tevredenheid. De Wieringer vloot is een moderne en flexibele vloot, de Wieringer ondernemers zijn en worden graag betrokken en er is voor veel bedrijven perspectief voor opvolgers. Genoeg reden om dicht op het vuur te willen zitten en dat bleek ook tijdens de vergadering. 

Naast de meer algemene updates over de Aanlandplicht, de Brexit en de pulslobby, is uitgebreid stilgestaan bij de maatregelen voortkomend uit de PAP garnalen. VisNed voorzitter Maarten Drijver wond er in de discussies geen doekjes om: iedereen moet zich strikt aan de afgesproken regels houden. Sancties worden opgelegd om te verzekeren dat gemaakte afspraken serieus genomen worden.

Daar waar flexibiliteit in afspraken mogelijk is, zullen de PO's dat toestaan, mits afspraken goed gecontroleerd kunnen worden. Die afspraken worden gemaakt in het kader van een Productie en Afzet Programma. Dat is een prachtig instrument waarmee PO's de duurzame visserij door hun leden kunnen regelen. De huidige maatregelen in de garnalenvisserij tonen aan dat dit instrument super goed bruikbaar is en goed werkt. 

Ook waren er vanuit de ledenvergadering vragen over het garnalenpuls onderzoek. Het is van groot belang om goed en gedegen onderzoek naar garnalenpuls te doen, gezien de mogelijkheden die deze techniek biedt op de lange termijn, ongeacht wat er in Brussel wordt besloten. Het huidige garnalenpulsonderzoek is gericht op het verzamelen van data voor een nulmeting. Alle schepen vissen op dezelfde wijze, waarbij puls wordt vergeleken met het traditionele tuig.

Vanaf volgend jaar is er ruimte voor experimenten en aanpassingen aan het tuig. Op 12 oktober werd bij WMR een bijeenkomst georganiseerd, waarbij ook vanuit PO Wieringen inbreng werd geleverd. De garnalenpuls is een goede manier om de selectiviteit van de garnalenvisserij te verbeteren en daarmee de milieu impact te verminderen en de verduurzaming een nieuwe impuls te geven.