Onderzoek naar beheer Garnalenvisserij

Vanuit het Duitse onderzoeksproject CRANMAN kreeg de CVO de vraag of Nederlandse garnalenvissers wilden deelnemen aan het onderzoek, door een vragenlijst in te vullen over het huidige zelfbeheer en de situatie in de garnalenvisserij. Duitse garnalenvissers hebben dezelfde vragenlijst ingevuld en ook Denemarken is gevraagd voor deelname.

In 2017 heeft de garnalenvisserij van Duitsland, Denemarken en Nederland het MSC-duurzaamheidscertificaat behaald. Om te blijven voldoen aan de criteria van het MSC-certificaat, is een  beheerplan opgesteld. 

Hierin staan de regels waaraan iedere deelnemende garnalenvisser zich dient te houden. Het beheer van het MSC-certificaat wordt door de sector zelf uitgevoerd. Een dergelijk zelfbeheer is aanwezig in veel visserijen over de hele wereld, vaak met groot succes.

Het beheer van de garnalenvisserij wordt momenteel geanalyseerd in het CRANMAN-project van de Universiteit van Hamburg, Duitsland. Het doel van dit onderzoek is het identificeren van mogelijkheden voor verbetering van het beheer en de regelgeving. Garnalenvissers hebben vaak zelf de meeste kennis over de visgronden en het garnalenbestand.

Ook is het belangrijk dat juist de garnalenvisser de kans krijgt om de positieve aspecten, maar zeker ook de verbeterpunten, in beheer te kunnen benoemen. Dit is van cruciaal belang voor een succesvol beheer.

In het CRANMAN-project worden garnalenvissers uit Duitsland, Denemarken en Nederland gevraagd een vragenlijst in te vullen om te weten te komen hoe zij het huidige zelfbeheer en de (biologische) situatie in de garnalenvisserij ervaren.

De vragenlijst kan ook op een mobiele telefoon worden ingevuld en het invullen duurt 5-10 minuten. De vragenlijst wordt anoniem ingevuld en de resultaten kunnen niet worden herleid naar individuele personen. 

Via hun PO krijgen de garnalenvissers de link toegestuurd die voor het invullen van de vragenlijst gebruikt kan worden.