Noordzeekrab wordt steeds belangrijker

De constatering dat de visserij op Bruine- of Noordzeekrab steeds belangrijker wordt heeft er toe geleid dat er vanuit 3 Adviesraden besloten is een Focusgroep in het leven te roepen. Gezien ook een toename van deze activiteiten op de Noordzee neemt VisNed deel in deze werkgroep.

Noordzeekrab (Brown Crab) mag zich in een steeds grotere belangstelling vinden. In de westelijke wateren was er al een gerichte visserij met behulp van potten op deze soort maar sinds een aantal jaren heeft deze visserij zich ook op de Noordzee ontwikkeld.

Marktontwikkelingen

Naast een toename in volume, ontwikkelde de afgelopen jaren ook de prijsvorming van levende krab zich positief mede dankzij een toenemende markt in China. 

Op dit moment is de marktsituatie lastiger, mede door een aanscherping van regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en hygiƫne, wat weer geleid heeft voor een blokkade van de Chinese markt met een forse prijsdaling tot gevolg.

In het begin waren op de Noordzee alleen Ierse en Engelse vissers actief, later gevolgd door vissers uit EU-landen, waarbij recent ook onder Nederlandse vlag een krabbenvisser gestart is. 

Tot nu toe vindt er geen beheer plaats en er is ook weinig bekend over de ontwikkeling van het bestand. Veel vissers die hun broodwinning uit deze tak van sport halen, vragen zich wel af of hier meer aandacht voor moet komen wat moet leiden tot meer informatie over de populatie en uiteindelijk een duurzaam beheer.

Afspraken over ruimte

Naast het aspect van dierenwelzijn, met vragen over de manier van doden van krabben is een belangrijk punt de ruimtelijke claims die gekoppeld zijn aan deze vorm van visserij.

In vooral het Duitse en Deense deel van de Noordzee vindt een concentratie plaats van het plaatsen van potten met de daarbij behorende ruimteclaim. 

Dit betekent dat er goede afspraken moeten komen over wie waar vist. Communicatie over posities en visbestekken is van groot belang om actief en passief vistuig naast elkaar te kunnen laten voortbestaan. Vanuit VisNed zullen we daar begin volgend jaar initiatief op nemen.