Overschrijding vis-uren Vlakte van de Raan dreigt

Begin deze week heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de visserijorganisaties een waarschuwing gegeven dat het beschikbare aantal visuren voor de garnalenvisserij in het Natura2000-gebied Vlakte van de Raan bijna volledig benut is. Dit bericht volgt op eerdere sluiting van de Oosterschelde en bijna volledige benutting van de uren Westerschelde.

In het kader van de afgegeven Nb-wetvergunning garnalenvisserij is voor de verschillende Natura-2000-gebieden een maximaal aantal visuren per jaar per gebied toegewezen.

Het totaal aantal uren voor alle gebieden bij elkaar wordt niet uitgeput maar dat geldt wel voor de onderscheidenlijke gebieden. Eerder dit jaar moest de Oosterschelde al gesloten worden voor de garnalenvisserij en onlangs werd gewaarschuwd voor sluiting van de Westerschelde.

Nu komt daar een bijna volledige benutting van het aantal visuren Vlakte van de Raan bij.

Om deze sluiting van te voorkomen moeten de PO’s de leden die in dit gebied vissen hierover informeren met daarbij het dringende verzoek om garnalenvisserij in dit gebied zoveel mogelijk te vermijden.

De uitputting van het aantal uren Vlakte van de Raan staat al op 96%, het ministerie werkt met een flexibiliteit van 10% zodat wanneer 110% bereikt wordt, sluiting doorgevoerd wordt voor de rest van het jaar.

Andere gebieden

De benutting van het aantal visuren voor de garnalenvloot in de andere Natura-2000-gebieden, Noordzeekustzone, Waddenzee en Voordelta laat zien dat daar geen problemen te verwachten zien, in de meeste gevallen is sprake van (een aanzienlijke) onderbenutting.