VisNed bereidt zich voor op Tweede Kamerverkiezingen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021, wordt er binnen elke partij een commissie gevormd die een verkiezingsprogramma gaat schrijven. De verkiezingsprogramma’s zijn niet alleen bedoeld om richting de kiezer duidelijk te maken waar een partij voor staat, maar vormen ook de inbreng bij de totstandkoming van een regeerakkoord. Het is daarom belangrijk om als visserij te wijzen op die goed gaan en zo moet blijven en zaken die in onze optiek anders zouden moeten. 

Nu is visserij in hoge mate een Brusselse aangelegenheid, maar toch heeft de lidstaat Nederland op een heel aantal gebieden de mogelijkheid binnen de kaders van het Europese beleid een eigen koers te varen. Een voor de visserij actueel voorbeeld is de uitrol van wind op zee.

Het is de Nederlandse overheid die uiteindelijk bepaalt waar de windparken komen. Het is daarbij van belang dat de visserij op een dergelijk onderwerp haar geluid laat horen en duidelijk maakt waar het onze belangen raakt.

In gesprek met politieke partijen

We worden door sommige partijen zelf benaderd, maar om de visserijbelangen onder de aandacht te brengen, schrijft VisNed ook alle verkiezingsprogramma-commissies aan, waarbij wij de commissies uitnodigen voor een gesprek om de inbreng te kunnen toelichten. In de brief wordt het belang onderstreept van de mogelijkheid om als sector duurzaam door te kunnen ontwikkelen.

De sector heeft tijd, ruimte en middelen nodig om zich aan de veranderende realiteit te kunnen aanpassen. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn technische innovatie, Brexit, Wind op Zee, milieu en het belang van duurzame innovatie.