Nieuwe controlemaatregelen in Deense wateren

Vanaf 1 juli 2021 zijn de Deense visserijcontrole bevoegd om vissersvaartuigen te laten omvaren naar een aangegeven punt op zee, waar dan controles aan boord uitgevoerd kunnen worden.

De Deense controleautoriteiten geven aan moeilijkheden te ondervinden bij toezicht op het correct invullen van de vangsten in het logboek. Momenteel is er vooral behoefte om op de grens tussen de Noordzee en Skaggerak controles uit te voeren, om zo te controleren of er geen onjuiste rapportage ten aanzien van de vangsten in de verschillende vangstgebieden plaatsvindt. De Deense autoriteiten intensiveren om die reden de controles in hun wateren.

Vanaf 1 juli 2021 is de Deense regelgeving op het gebied van visserijcontroles aangepast, waarbij de mogelijkheid gecreëerd is dat zij een vissersvaartuig naar een bepaald controlepunt op volle zee kunnen dirigeren. De Deense overheid heeft over deze aanpassing de Europese Commissie en de lidstaten geïnformeerd. Het controlepunt zal zodanig worden gekozen dat de kortste route wordt geselecteerd op basis van de positie van het visserijinspectievaartuig en het vaartuig dat aan controle wordt onderworpen, waarbij het vissersvaartuig wordt geselecteerd op basis van een risicoanalyse.

De Deense inspectie geeft aan dat de maatregelen van toepassing zijn op alle vissersvaartuigen in de Deense wateren, zonder aanzien des persoons. Indien er meer informatie nodig is, kan contact opgenomen worden met de Deense visserijautoriteit via emailmail@fiskeristyrelsen.dk of telefoon 00 45 7218 5600.