EU en VK bereiken akkoord over vangstmogelijkheden 2022

Afgelopen dinsdag hebben de EU en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden voor 2022. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle gedeelde en gezamenlijk beheerde visbestanden in de wateren van het VK en de EU.

Dit betekent dat voor de Nederlandse kottervisserij met alle partijen gezamenlijk (EU-VK-NO) en afzonderlijk (EU-NO en EU-VK) overeenkomsten zijn gesloten waardoor er voor 2022 definitieve quota zijn vastgesteld en aanvullende afspraken gemaakt zijn. De overeenkomst tussen de EU en het VK stelt de visserijrechten van de EU-vloten en die van de Britse vloot in zowel de EU-wateren als de Britse wateren tot eind 2022 veilig. In de overeenkomst worden de totaal toegestane vangsten (TAC’s) voor 65 gedeelde visbestanden voor 2022 vastgesteld.

Eerder was al een trilaterale overeenkomst gesloten tussen de EU, het VK en Noorwegen voor de tussen deze 3 partijen gedeelde bestanden.

Met betrekking tot de Noordzee-TAC’s 2022 zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen:

Vissoort:

Wijziging tov 2021:

Tong

-28%

Schol

-12%

Kabeljauw

gelijk

Wijting

+25%

Tarbot/griet

-6%

Roggen

+7%

Tongschar

-20%

Noorse kreeft

+27%

Zeeduivel

-25%

Heek

-20%

Schelvis

+5%

Koolvis

-25%

Bij bijna alle soorten is het ICES-advies overgenomen, hierbij is alleen bij een aantal rondvissoorten afgeweken. Daarom is bijvoorbeeld de verhoging van slechts 25% bij wijting een grote teleurstelling waar ICES een plus van 236% voorstelde. Bij schelvis bleef van een voorgestelde verhoging van 86% slechts 5% over. Dit alles om een korting bij kabeljauw van 10% ongedaan te krijgen.

Het is voor VisNed onbegrijpelijk dat beleidmakers en politici met deze werkwijze de visserman voor grote problemen stelt wat in de praktijk betekent aanzienlijke vangsten die uiteindelijk niet aangeland kunnen worden. Wijting is één voorbeeld, roggen, zeeduivel, heek, schelvis en makreel zijn andere soorten waarvoor dit van toepassing is/wordt. Het leidt tot grote frustraties bij de visserman.

Brexit

In het kader van Brexit moet de EU een volgende “betaling” doen aan het VK in de vorm van overheveling van vangstrechten. Daardoor kan het Nederlandse quotum en ook de contingenten lager uitvallen. De RVO doet op dit moment de berekeningen en de contingenthouders ontvangen voor het einde van het jaar hierover bericht.

Zeebaars

Voor zeebaars is weer overgestapt naar een twee maandelijkse bijvangstregeling. Voor de maanden februari en maart geldt een totaal aanvoerverbod:

De regeling ziet er als volgt uit:

  • Minimum maat voor zeebaars voor alle vlootsegmenten is 42 cm.
  • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
  • Voor de maanden februari en maart geldt een totaal aanvoerverbod voor alle vistuigen.
  • Voor alle vaartuigen die gebruik maken van een gesleept vistuig (er is geen onderscheid tussen boomkor/borden en fly shoot) geldt een bijvangst-percentage van 5% met een maximale aanvoer van 760 kg per 2 maanden. Het percentage wordt berekend aan het eind van de reis.
  • Gerichte visserij op zeebaars is alleen toegestaan met een door RVO afgegeven vismachtiging.
  • Voor staandwant-vissers geldt 1.500 kg per jaar. Voor de handlijn-vissers geldt 5.700 kg per jaar.

In verband met het aanvoerverbod voor februari en maart kan dus in de maanden januari en april de 2 maandelijkse hoeveelheid aangevoerd worden.

Internationale ruilen

Voor de internationale ruilen blijft het dit jaar geïntroduceerde interim-mechanische ook in 2022 van kracht, er komen periodiek ruilmomenten waarbij lidstaten rechtstreeks zaken kunnen doen met het VK en visa versa. Tot 21 januari 2022 is het mogelijk om ruilen te doen die nog betrekking hebben op dit jaar. Voor de visserijsector aan beide kanten zijn de ruilafspraken heel belangrijk zo is dit jaar gebleken.

Non-quota soorten

Een belangrijk onderwerp dat op de EU-VK-tafel ligt is de wens/het voornemen om te komen tot beheer maatregelen voor tot nu toe ongequoteerde soorten. Tijdens deze onderhandelingen zijn alleen aanpassingen doorgevoerd in de totaal aan te voeren hoeveelheid.

De gesprekken hierover tussen EU en VK worden voortgezet in de Specialised Committee Fisheries (SCF). Dit geldt ook voor Technische maatregelen, toepassingen aanlandplicht en een definitief ruilmechanisme voor quota.