Vangstregistratie gaat over van NVWA naar RVO

De visserijorganisaties en andere belanghebbende partijen, zoals softwareproducenten, zijn onlangs door het ministerie van LNV geïnformeerd dat wat betreft de registratie van de vangsten het nodige gaat veranderen. RVO neemt deze verantwoordelijkheid over van de NVWA.

Tot nu toe neemt de NVWA de ontvangst van de vangstregistratie voor haar rekening en zorgt ervoor dat de goede gegevens bij de juiste instanties terecht komen. 

De NVWA-inspecteurs helpen de vissers bij het juist registeren en zij zijn het aanspreekpunt indien er iets fout gaat en een bepaalde registratie een correctie nodig heeft.

Volgens de overheid is dit een oneigenlijke taak voor de NVWA, zij is primair verantwoordelijk voor de controle en handhaving van de vangstregistratie en niet voor het registreren als zodanig. 

Daarom worden deze taken gescheiden en draagt NVWA de registratie van de visvangst over aan de RVO. Hiermee ontstaat volgens LNV een heldere taakscheiding:

  • De visser is verantwoordelijk voor een tijdige, volledige en juiste registratie van zijn vangst;
  • RVO is verantwoordelijk voor het inwinnen, registreren en monitoren van de vangstgegevens;
  • NVWA richt zich op toezichthouden en handhaven.

De overheid heeft het project Overdracht Vangstregistratie opgestart dat er voor moet zorgen dat het registeren en monitoren van de vangstgegevens door de NVWA op een goede manier wordt overgedragen aan de RVO in twee fases: 

In fase 1 opent RVO een helpdesk, die moet gaan fungeren als aanspreekpunt voor de visserman (in plaats van de NVWA-inspecteur). In fase 2 worden het proces en de systemen van vangstregistratie doorontwikkeld, met de bedoeling dat dit voor de visserman eenvoudiger wordt.

Verlengen van korte lijntjes een zorg

In een onlinebijeenkomst afgelopen dinsdag is uitvoerig gesproken over de stand van zaken. Hierin hebben we vanuit VisNed onze grote zorgen geuit, met name over het nieuwe contact dat opgebouwd gaat worden in de vorm van de RVO-helpdesk die de plaats in gaat nemen van de NVWA-inspecteur. 

Wij hebben naar voren gebracht dat de visserman doorgaans een kort lijntje heeft met een NVWA-inspecteur, waardoor er snel gehandeld kan worden als de invoer snel correctie of aanvulling behoeft. 

Hierbij opereert de NVWA-inspecteur vaak proactief en worden veel onnodige fouten tijdig gecorrigeerd. De visserman en ook de PO’s hechten hieraan grote waarde.

In de vergadering bleek dat ook de NVWA-inspecteurs zelf deze zorg delen. Echter, de beleidsbeslissing is genomen en het is aan alle betrokkenen om een goede modus te vinden en te komen tot een procedure die zo nauw mogelijk aansluit bij de huidige werkwijze in samenwerking met de inspecteur.

Het hele proces moet volgend jaar juli afgerond worden. Vanuit de overheid werd aangegeven dat de inspecteurs de eerste tijd betrokken blijven bij het proces van overdracht.

VisNed blijft bedenkingen houden tegen deze wijziging en blijft alert. Het moet uiteindelijk niet zo zijn dat we moeten constateren dat de administratieve rompslomp en de bijbehorende procedure alleen maar belastender is geworden.