Informatie van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart

De aanbevelingen voor de praktijk van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart zijn gecategoriseerd terug te vinden op de website www.tuchtcollegevoordescheepvaart.nl

 


In het verleden nam de voorganger van het Tuchtcollege, de Raad voor de Scheepvaart, vaak punten van lering voor de praktijk op in zijn uitspraken.

 

Bij de oprichting van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart per 1 januari 2010 is deze wettelijke taak weggenomen en is deze bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) terecht gekomen. 

In de praktijk is gebleken dat zeevarenden en het nautisch onderwijs toch behoefte hebben om ook uit onze uitspraken lessen voor de praktijk te trekken. Indirect konden zij daarvoor meestal wel aanknopingspunten in onze uitspraken vinden.

Tijdens gesprekken intern binnen het college en met externe partijen kwam de vraag aan de orde of wij die lessen voor de praktijk niet meer expliciet zouden kunnen formuleren.

Na afstemming met de OVV - en de toezegging geen aanbevelingen te zullen doen in zaken waarin de OVV onderzoek doet - worden sinds medio 2019 in de meeste uitspraken van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart aanbevelingen voor de praktijk opgenomen. 

Deze aanbevelingen zijn nu gecategoriseerd op onderwerp en op soort schip terug te vinden op de website van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart via deze link “aanbevelingen voor de praktijk”, of via het kopje “aanbevelingen voor de praktijk” (onder uitspraken/zittingen) in het menu op de openingspagina. Bij elke aanbeveling staat een link naar de pdf van de desbetreffende uitspraak.