Visserij in Cijfers bevestigt zware tijden voor sector

De weinig positieve toon van de jaarlijkse Visserij in Cijfers presentatie was geen verassing voor degenen die in of met de sector werken. Het pulsverbod, COVID-19 en lagere visprijzen drukken de opbrengst. De toename van wind op zee, Brexit en politieke ontwikkelingen wegen zwaar op het toekomstperspectief. De combinatie van beiden zorgen ervoor dat bemanning moeilijk te vinden of behouden is. Alleen de mosselkwekers draaiden een goed jaar.

Er werd ook een grote disclaimer geplaatst bij de totstandkoming van de cijfers. Er wordt namelijk gewerkt met vergelijkend onderzoek in uitgaven en opbrengsten met voorgaande jaren, echter, de situatie in de visserij is zo veranderlijk en extreem verschillend van eerdere periodes, dat vergelijkingen een risico met zich meebrengen. 

De opbrengst daalde van 238 miljoen Euro in 2019 naar 213 miljoen Euro in 2020. Het resultaat over de hele kottervloot daalde van een schamele 9 miljoen Euro in 2019 naar nul in 2020. De verwachting is op dit moment niet dat 2021 een veel beter resultaat laat zien. Hoewel er minder vis gevangen wordt, het quotum voor de doelsoorten wordt niet volgevist, blijft de prijs achter. 

De visserij verkeert in een impasse, maar er zal iets moeten veranderen. Zowel economisch, sociaal als politiek is de huidige situatie niet houdbaar, de vloot zal zich moeten aanpassen aan een andere Noordzee, een politieke realiteit en een economie waarin ze minder afhankelijk is van externe factoren.

Het Rijk bereidt een saneringsregeling voor, de verwachting is dat een deel van de visserijbedrijven hier gebruik van zal maken. Voor de 'blijvers' is het desondanks ook zoeken naar perspectief, niet alleen voor zichzelf als ondernemer maar ook om bemanning aan boord te houden.

Het standaard 'mantra': Innovatie! zal op zichzelf niet voldoende zijn. Er zal kritisch gekeken moeten worden naar de politiek-maatschappelijke context waarin innovaties moeten landen.

Daarbij is visie vanuit de sector nodig, alsmede steun vanuit de overheid én NGO's. Want zoals we bij pulsvisserij hebben kunnen zien, hebben zij toch vaak een sleutel in handen als het gaat om draagvlak en dat maakt dat de positie van de sector kwetsbaar is.