Onderhandelingen vangstquota 2022 in eindfase

De onderhandelingen aan meerdere tafels over de vangstmogelijkheden voor volgend jaar kunnen elke moment afgerond worden. Daarmee wordt voorkomen dat we, net als dit jaar, met voorlopige vangstquota moeten starten. Veel TAC’s worden overeenkomstig het ICES-advies vastgesteld.

In de Trade and Cooperation Agreement (TCA) tussen de Europese Unie (EU) en Verenigd Koninkrijk (VK) staat dat er uiterlijk op 10 december tussen partijen overeenstemming bereikt moet zijn over de vangstmogelijkheden voor het daarop volgende jaar. Daarmee wordt invulling gegeven aan het gezamenlijke beheer voor tientallen bestanden in de westelijke wateren en Noordzee.

Daarnaast zijn er ook belangrijke bestanden die gezamenlijk met Noorwegen beheerd worden en waarover in trilateraal verband (EU – VK – NO) overeenstemming moet worden bereikt. Hierbij gaat het o.a. over schol, kabeljauw, wijting en haring.

Tenslotte moet er ook nog zaken één op één geregeld worden tussen de EU en Noorwegen. Hierbij gaat om het Skagerrak, de toegang tot elkaars wateren en de jaarlijkse ruil van vangstrechten, de zogenaamde Balance.

Op het moment van uitkomen van deze nieuwsbrief bevinden de onderhandelingen zich in de eindfase maar zijn er nog geen overkomsten, wat theoretisch kan betekenen dat het nog klapt want het mantra geldt: er is pas een overeenkomst als over alle punten een akkoord is bereikt.  

Belangrijkste discussiepunten waren gisteren nog tussen de EU en het VK roggen, zeeduivel en zeebaars en tussen de EU en Noorwegen de Balance, de ruil van diverse soorten van de EU om Arctische kabeljauw van Noorwegen te verkrijgen.

Laatste informatie is dat over de volgende TAC’s overeenstemming is:  tong (-28% conform ICES-advies), schol (-15%, conform ICES-advies), Tarbot/griet (-18% conform ICES-advies), Kabeljauw (roll-over), Wijting (+25%), Noorse kreeft (+24%).

Zondag as. start de Visserijraad te Brussel en moet feitelijk besluitvorming in EU-verband afgerond worden er vanuit gaande dat dan de bovengenoemde zaken geleid heeft tot meerdere akkoord tussen de 3 partijen trilateraal en bilateraal. 

Ruilen

Veel openstaande visserijonderwerpen tussen de EU en het VK worden binnenkort besproken in de Specialised Committee Fisheries (SCF). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beheer van ongequoteerde soorten, Technische Maatregelen en het ruilmechanisme voor quota.

Met de ruilen blijft het dit jaar geïntroduceerde interim-mechanische ook in 2022 van kracht, er komen periodiek ruilmomenten waarbij lidstaten rechtstreeks zaken kunnen doen met het VK en visa versa. Voor de visserijsector aan beide kanten is dit heel belangrijk zo is dit jaar ook weer gebleken.