Nieuwjaarswens voor de sector van Maarten Drijver

Geachte lezer,

Namens het VisNed bestuur en ons team, wil ik iedereen die de visserij een warm hart toedraagt een gezond en voorspoedig 2019 wensen. De jaarwisseling is ook een moment waarbij je terugkijkt op het voorgaande jaar. Hoe een jaar op het persoonlijk vlak was, is niet voor iedereen in te schatten, maar voor het overgrote deel van onze leden was 2018 zakelijk een mooi jaar.

Eigenlijk is het best bijzonder dat we al enkele jaren goede resultaten boeken, terwijl er heel duidelijk donkere wolken boven de sector samenpakken. De grote vraag is uit welke wolk de eerste bui gaat vallen. Wordt het de Pulswolk, waarvan niemand weet hoe die gaat uitpakken?

Zeker is dat we in het pulsdossier niet eerder opgeven tot er echt geen uitzicht meer is. Zelfs al zou er een periode komen waarbij er tijdelijk gestopt moet worden met pulsen, al dan niet door een deel van de vloot, dan mogen en zullen wij als VisNed team niet opgeven de strijd voor de puls te voeren. In dat geval is saamhorigheid belangrijk en het elkaar wat gunnen. We mogen puls niet verliezen aan emotie, maar we moeten vasthouden aan dat wat we weten, zeker in een periode waar iedereen het heeft over bestrijden van klimaatverandering moet er toekomst zijn voor puls. Zeker omdat de objectieve wetenschap de voordelen onderschrijft.

De wolk van de aanlandplicht is ook nog lang niet overgedreven, maar eerlijk is eerlijk, deze wolk is donkerder geweest dan hij op dit moment is. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn, en een goede voorspelling van hoe de uitkomst zal zijn is ook hier niet te geven. Dankzij de inzet van ons team en visserijondernemers die bereid zijn om met camera’s te gaan experimenteren voor de pilot ‘Fully Documented Fisheries’, heeft de hele platvisvloot (80mm) nog even geen last van de aanlandplicht op schol.

Ik ken de opmerkingen van de critici, dat we “door die camera’s in ons eigen zwaard vallen”, maar wat is ons alternatief?? Nee dat is er niet, zonder deze pilot hadden we dit jaar gelijk al onze (ook ondermaatse) schol moeten aanlanden. Ik ben blij dat er ondernemers zijn die bereid zijn om hun nek uit te steken en in het belang van de sector, in het belang van iedereen, dit project op te pakken.

Over de Brexitwolk kunnen we vijf bladzijden vol schrijven, maar dat doen we niet. Wie het weet mag het zeggen. Gerard van Balsfoort, die veel energie in dit dossier steekt, geeft regelmatig toe dat het alle kanten nog op kan. De Brexitwolk kan net zo goed een onweersbui worden, maar kan ook nog openbreken en de zon doorlaten als die Britten met een harde Brexit-wens op het laatste moment nog voor gezamenlijkheid en toekomstgerichtheid kiezen.

De Wind op Zee wolk is een steeds donkerder wordende wolk die zeker niet over zal drijven, daar is iedereen inmiddels wel van overtuigd. Maar hier is hakken in het zand dan ook geen optie. De politieke kracht die op dit moment heerst gaat er voor zorgen dat ruimte die de windsector nodig heeft, ons enorm veel visgebied gaat kosten.

Dan hebben we het nog niet over de ecologische gevolgen van de aanleg van de parken en ook niet over de veranderde ecologie als de vele molens er eenmaal staan. Het moet allemaal nog blijken, maar de voortekenen zijn slecht. We zullen als sector slim moeten opereren en zoals een oud visserijbestuurder ooit zei: “schouder aan schouder” optrekken om de schade zoveel mogelijk te beperken. Ik roep daarom hierbij alle organisaties op om zich aan te sluiten bij de rest van de sector in de gezamenlijke visie “Ruimte voor Visserij op een Noordzee vol Windmolens”. Wanneer wij als één geheel optreden en communiceren, kunnen anderen partijen ons niet tegen elkaar en anderen uitspelen, enkel in gezamenlijkheid kunnen we er het beste uithalen voor de hele visserijsector.

Tot slot wil ik iedereen wederom een gezegend nieuwjaar wensen.

En voor de vissers op zee waar we het als VisNed allemaal voor doen: een goede visserij en een behouden vaart!

Maarten Drijver, voorzitter VisNed