Europees Parlement vraagt AC's advies over Technische Maatregelen

In de trilogen over de nieuwe verordening Technische Maatregelen hebben de Rapporteur en Schaduw Rapporteurs een uniek besluit genomen. Ze hebben hun overleg opgeschort en vragen de Adviesraden om hen meteen na het zomerreces te adviseren. De Europese Commissie is, in een ultieme poging om haar voorstel niet te laten stranden, met een volkomen nieuw en ongetest concept van visserijbeheer op de proppen gekomen. Vanwege het ingewikkelde en technische karakter van de besluitvorming wil het EP nu advies hebben van de AC’s. In die AC’s werken visserijbedrijfsleven en NGO’s nauw samen.

De Europese commissie presenteerde enkele weken geleden een managementconcept wat heel ingewikkeld is. Een concept wat op de theoretische burelen de ronde doet. Maar wat echter in de praktijk nog nooit bewezen is. Zeker niet in een zo complexe situatie als die van de gemengde visserij op de Noordzee. Het gaat erom dat op zoek gegaan moet worden naar een optimaal patroon van vissen, waarbij zowel de kleinste dieren, als de grootste dien niet (of bijna niet) gevangen gaan worden. Netten moeten dus dubbel selectief worden, zodat alleen ‘de middengroep’ gevangen gaat worden. Dat is een ‘driedubbele salto door een brandede hoepel’ die tot nu toe nog niemand gemaakt heeft. En die de Europese Commissie nu in een keer voor de hele EU wil gaan invoeren. Net zoals dat bij de aanlandplicht is gebeurd en waar overheden, vissers en ngo’s nu in een complex, om niet te zeggen onmogelijk implementatietraject zitten.

Politiseren van technische besluitvorming
De verordening technische maatregelen is misschien wel het meest complexe dossier in het hele visserijbeleid. Daar moeten wetenschappers en beleidmakers ingewikkelde keuzes maken. Het is ‘hogeschool werk’. Tegelijk zien we in de politieke arena dat dit soort ingewikkelde zaken sterk versimpeld worden en als ‘simpel’ worden gepresenteerd. Maar zo is het helaas niet. De duiveltjes zitten altijd in het detail.

Adviesraden
De adviesraden zijn goed geëquipeerd voor deze klus. Zij bundelen de beste kennis uit de visserij en vanuit de NGO’s en laten zich bijstaan door wetenschappers. Een gedragen stakeholder advies voorkomt politisering van een dossier wat op inhoud bekeken moet worden. Tegelijk weten beleidmakers en politici dat het overnemen van een AC-advies leidt tot draagvlak bij zowel de visserij als bij NGO’s en dat is iedereen een lief ding waard.

Trilogen opgeschort.
Omdat dit onderwerp een zogenaamde ‘rode lijn’ is in de trilogen, kunnen die voorlopig niet verder gaan. Een ‘rode lijn’ is ene onderwerp wat zonder gezamenlijke oplossing voor een van de partijen zodanig onacceptabel is, dat de onderhandelingen vastlopen. En dat wil niemand. Overigens betekent dit ook dat de discussie over pulsvisserij automatisch mee gaat schuiven in de tijd.

Puls
Overigens betekent bovenstaande ook dat de discussie over de toekomst van de pulsvisserij automatisch mee schuift. Dit betekent dat er nu geen brokken gemaakt zijn en dat minister Schouten en andere betrokkenen meer tijd krijgen om te werken aan een voor alle partijen acceptabel compromis.
Het hoeft geen nader betoog dat VisNed nog steeds insteekt op het in stand houden van de huidige status dat uiteindelijk moet leiden tot algehele toestemming. Maar we zien ook dat de tegenkrachten nog steeds heel actief zijn.